| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ابراهیم فلاح:  نشست « شهر در سینما و ادبیات» عصر روز پنجشنبه 21 آبان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در فروشگاه محصولات فرهنگی ماه نو رشت برگزار شد. در این نشست شماره ویژه مجله اندیشه ایرانشهر با عنوان «شهر و ادبیات» و کتاب «شهرها در سینما» با حضور سینا دادخواه (نویسنده)، نوید پورمحمدرضا (پژوهشگر حوزه مطالعات شهری و سینمایی) و مجید منصوررضایی فومنی (پژوهشگر شهر) بررسی شد. سپس هرکدام از حاضرین سئوالات خود را بویژه از پژوهشگر حوزه شهری حاضر در این نشست مطرح کردند و نظراتی نیز در زمینه شهر ، سینما و ادبیات ارائه دادند. IF IF IF    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code