| سه شنبه، 28 دی 1400
رئیس سازمان چای خبر داد؛
       کد خبر: 170717
نگاه ایران: رئیس سازمان چای گفت: تاکنون بیش از 90 درصد مطالبات چایکاران اعم از قدرالسهم دولت و کارخانه های چایسازی به چایکاران شمال کشور پرداخت شده است. محمدولی روزبهان در گفت وگو با ایرنا افزود: در مجموع حدود 182 میلیارد تومان که شامل بیش از 90 درصد بهای برگ سبز تحویلی می باشد، در سال جاری به چایکاران پرداخت شده و 21میلیارد تومان باقی مانده که بزودی با سهم کارخانه های چایسازی به کشاورزان پرداخت می شود. وی خاطرنشان کرد: با حمایت رئیس سازمان برنامه و بودجه بمنظور حمایت از تولید، تاکنون 28میلیارد تومان بیش از مبلغ مصوب شده در بودجه برای بهای برگ سبز به عنوان سهم دولت به چایکاران پرداخت شده است. به گفته روزبهان، آخرین مبلغ واریزی شده یک میلیارد و 296 میلیون تومان بود که پنجشنبه هفته گذشته به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. قدرالسهم دولت در پرداخت بهای برگ سبز چای به چایکاران 60درصد و کارخانه های چایسازی 40درصد است. 108 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران در فصل زراعی گذشته خریداری شد که از این میزان 24 هزار تن چای خشک تولید شده است . استان های گیلان و مازندران بین 25 تا 28 هزار هکتار باغ چای دارند که 90 درصد این باغ ها در استان گیلان قرار دارد. در سال جاری 107 هزار و 500 تن برگ سبز چای به ارزش اقتصادی 201 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است. برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور از اوایل اردیبهشت آغاز و در مهرماه به پایان می رسد. بیش از 50 هزار خانوار کشاورز چایکار در تولید برگ سبز چای فعالیت دارند که در مجموع درآمد و زندگی یکصد هزار خانوار از طریق کشاورزی چایکاری تامین می شود. 178 واحد چایسازی در گیلان و مازندران وجود دارد که در سال جاری تعداد 151 واحد فعال بودند و با سازمان چای بابت خرید برگ سبز چایکاران قرارداد بستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code