| یکشنبه، 02 آبان 1400
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان مطرح کرد:
       کد خبر: 16993
نگاه ایران:مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت:درونی کردن فرهنگ ایمنی و الزام به رعایت آن را از مهمترین عوامل ارتقاء ایمنی در تردد است. علی خاوری، امروز در جلسه راه و شهرسازی گیلان که به مناسبت هفته ایمنی راهها ویادمان قربانیان سوانح رانندگی( 23لغایت 29آبانماه) برگزار شد، با بیان اینکه برقرای ایمنی یک هدف همگانی است که دستیابی به آن با همکاری ارگانهای دیگر قابل دسترسی است، گفت: نام گذاری تنها چندروز از سال به عنوان هفته ایمنی جنبه نمادینی دارد تا توجه افکار عمومی به آن جلب واحساس مسئولیت همگان نسبت به آن برانگیخته شود چراکه ایمنی در تردد همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و افزایش میزان آگاهی مردم و توجه آنها به این موضوع ارتباط مستقیمی با کاهش تصادفات و سوانح جاده ای دارد. وی یکی از راههای دست یابی به این مهم را فرهنگ سازی غنی و درونی کردن فرهنگ ایمنی در کلیه افراد جامعه عنوان کرد و افزود: دست یابی به بخش اعظم ایمنی در جاده ها به رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی از سوی کاربران جاده ای فراهم می شود چرا که بیشترین عامل تصادفات در جاده ها نیروی انسانی است. خاوری برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی ویژه دانش آموزان وساخت برنامه های آموزنده از رسانه ملی را یکی از مهمترین راههای فرهنگ سازی ایمنی در جاده ها عنوان کرد وگفت: پخش تیزرهای آموزشی ، ساخت فیلم های کوتاه آموزشی با هدف آگاهی بخشی کاربران جاده ای، پخش پیام ها و هشدارهای ایمنی به صورت زیرنویس از شبکه استانی تبلیغات محیطی در سطح حوزه محورهای مواصلاتی استان حاوی شعارهای ایمنی، و برجسته سازی الزامات ایمنی در جراید و رسانه های مجازی استان و کشور و تریبون نماز جمعه در شهرهای مختلف ازجمله برنامه های اقنای فرهنگی در هفته ایمنی محسوب می شود که باید با جدیت دنبال شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code