| جمعه، 12 آذر 1400
نگاه ایران/بخش سیاسی: نشست چرایی انقلاب 57 در رشت عصر امروز سه شنبه 24 بهمن ماه با سخنرانی سید حسین موسوی فر عضو انجمن اسلامی معلمان ایران، سید محمد سید رئیسی عضو مجمع نیروهای خط امام، رضا صادقی نائب رییس منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، پویا قلی پور رئیس منطقه گیلان سازمان عدالت و آزادی و عباس نعیمی جورشری عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران در مهمانسرای المپیک رشت برگزار شد. انقلابی که آرمانی بود سیدحسین موسوی فر دبیر انجمن اسلامی معلمان ایران در این نشست که با یک ساعت تاخیر آغاز شد گفت:خیلی چرایی انقلاب آرمانی بود. او افزود:سه جریان اساسی که جریان اول مذهبیون، با این نگرانی که رژیم شاهنشاهی اسلام را از بین می برد و جریان دوم چپ مارکسیستی با این نگاه که سرمایه داری بر جامعه حاکمیت داشت و برای رهایی رنجبران از یوغ کاپیتالیسم باید انقلاب می کردیم  و چرایی سوم این بود که استبداد بر کشور حاکم بود و برای احیای نظام مشروطه حرکت شد. موسوی فر ادامه داد: 54 سال با انقلاب بودم و در سال 42 در آستانه اشرفیه که مرکز تعلیم روحانیون در گیلان بود کلاس چهارم بودم و با پسر دکتر ضیایی نسخه هایی از اطلاعیه ها توزیع می کردم . دبیر انجمن اسلامی معلمان ایران ادامه داد: در اطلاعیه این نظر بود که آمریکا بر نظام داشت حاکم می شد و باید نظام شاهنشاهی نابود شود. موسوی فر خاطرنشان کرد: این حرکت ها با نگاه های اولیه ادامه پیدا کرد تا به نزدیکی های انقلاب در سال 1352 رسیدیم. او  تصریح کرد: بالاخره دکتر شریعتی موضوع را به تمام جامعه تعمیم داد و اسطورهای جامعه اسلامی را زنده کرد و باورمان شد اگر انقلاب پیروز شود آرمانهایمان محقق می شود. دبیر انجمن اسلامی معلمان ایران تصریح کرد: حق ملاک و میزان دارد و جریان انقلاب با باورهای دینی مردم با رهبری امام راحل (ره) پیروز شد. موسوی فر گفت:در دوران دبیرستان،عکس های چریک ها بر در مدرسه ها زده می شد و اگر کسی آنها را  معرفی می کرد جایزه می گرفت و کمی بعد عکس شاه را بر دیوار مدرسه می زدند و می نوشتند مرگ این شاه موجب آزادی ملت و کشور خواهد شد. او ادامه داد؛در ادامه فعالیت جبهه ملی صورت گرفت که به نظر می رسد نیاز امروز کشور هم باشد. کلی گویی ها درباره انقلاب برای جوانان کافی نیست در ادامه این نشست دکتر محمد رئیسی عضو مجمع نیروهای خط امام گیلان به سخنرانی پرداخت و گفت:لازم است برای شناسایی انقلاب کارگاه آموزشی برگزار شود و کلی گویی ها برای جوانان کافی نیست. وی افزود:گفته می شود برای ارتقای رفاه اجتماعی بیشتر انقلاب صورت می گیرد و نظرات روانشناسانه و جامعه شناسی های مختلفی وجود دارد. سید ریسی تصرح کرد: در دنیا آن طور است که وقتی انقلاب صورت می گیرد مراحل مختلفی صورت می گیرد و در ایران دو انقلاب شامل انقلاب مشروطه که سکولار بود و انقلاب بعدی  انقلاب اسلامی بود که در بهمن 57 صورت گرفت.او تصریح کرد: برخی روشنفکران معتقد بودند انقلاب مشروطه از غرب آمده بود. سید رئیسی گفت: از جمله پایه های رژیم شاهنشاهی کنترل منابع عظیم  کشور، حمایت از طبقات بالا که معمولا در حکومت دخالت می کردند و گسترش نیروی سرکوب با حمایت آمریکا بود. او گفت: ایدئولوژی انقلاب از نوع تشیع بود و از جمله حاملین این اندیشه دکتر شریعتی بود و جلال آل احمد هم نظریه را داشتند که در مجموع نظریه  بازگشت به خویشتن  از خطوط فکری شان بود. عدم اجازه نقد به نفع انقلاب نیست در ادامه این نشست رضا صادقی نائب رییس منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم گفت: بخش هایی از واقعیت های پنهان انقلاب هنوز گفته نشده است و موضوعی ضروری است که باید به آن پرداخته شود. او افزود: از دلایل به وقوع پیوستن انقلاب و به خیابان آمدن مردم برای تحقق پیروزی انقلاب به خاطر این بود که بحران های مختلفی وجود داشت و به غیر از انقلاب این بحران ها رفع نمی شد. صادقی ادامه داد:باید گاهی اوقات اجازه نقد را به مردم داد و اگر این اجازه را نداشته باشند به نفع انقلاب نیست. نائب رییس منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خاطرنشان کرد: هزینه و زحمات زیادی برای به ثمر رساندن انقلاب کشیده شده است. او تصرح کرد:تمرکز بیش از اندازه بر یک گروه بر پیروزی انقلاب درست نیست بلکه انقلاب محصول علل و عوامل متنوع است. نائب رییس منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی افزود: در نسل امروز یک نوع مدگرایی فکری مشاهده می شود که تضعیف انقلاب را روشنفکری  تلقی می کنند که این مسئله ای  بسیار ناروا است و باید به فکر رفع این کاستی باشیم. صادفی افزود: انقلاب یک ضرورت تاریخی بود اما برخی استنادات سست، انقلاب را دستاورد نیروهای خارجی می دانند که باید سعی کنیم در دام این تله ها نیفتیم و انقلاب را بر اساس مدارک درست انعکاس دهیم. مردم خواستار اصلاحات در نظام بودند او فزود: ریشه تاریخی انقلاب  نشان می دهد که مردم خواستار اصلاحات در نظام بودند، اما در ادامه کار، نظام شاهنشاهی تبدیل به نظام استبدادی می شود و بالاخره جنبش های مردمی و احزاب تشکیل می شود که خواسته های نظام مشروطه را دنبال می کردند. صادقی تصریح کرد: تا اویل دهه 50 صحبتی از براندازی رژیم شاه نبود اما ناامیدی از اصلاح رژیم منجر به شکل گیری جنبش های مختلف شد و از آذر ماه 56 توده های مردم به خیابان آمدند و رژیم، فرصت اصلاح را از دست داد و قادر به جلوگیری از انقلاب مردم نشد. در ادامه این نشست پویا قلی پور رئیس منطقه گیلان سازمان عدالت و آزادی گفت:هر پدیده ای اتفاق می افتد برای نگاه دوباره به چرایی،چیستی و چگونگی آن رخ داد، نیاز دارد.او افزود:نگاه به شعارهای مردم نوعی نگاه به چرایی رخ داد است. قلی پور خاطرنشان کرد:نگاه به زبان مردم روایت تک بعدی از انقلاب را می شکند. او افزود: دو مدل علت و شکل دهنده در انقلاب می توان دید که به دولت و ملت بر می گردد. بحران کارآمدی و فساد از عوامل شکست رژیم شاه رئیس منطقه گیلان سازمان عدالت و آزادی خاطرنشان کرد:آیت الله امام خمینی (ره) چالشی بزرگ برای نظام شاهنشاهی بود. قلی پور خاطر نشان کرد:بحران کارآمدی و فساد از دیگر عوامل شکست رژیم شاه بود. بحران وحدت درون حاکمیتی و دوگانگی او تصریح کرد:بحران وحدت درون حاکمیتی و دوگانگی از دیگر دلایل براندازی رژیم شاه بود. قلی پور افزود:جدایی ارتش از شاه از درون، رژیم را دچار پوسیدگی کرده بودند. رئیس منطقه گیلان سازمان عدالت و آزادی گفت: شعارهای زمان انقلاب باید  بررسی شود چون شعارها در پیروزی انقلاب و سرنگونی نقش موثری داشتند. قلی پور گفت:80 درصد شعارها فردگرایانه بود. توسعه ی نفتی پر از فساد برای ایران در ادامه این نشست عباس نعیمی جورشری مدرس جامعه شناسی وعضو حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت:مدل و داده هایی که منجر به چرایی انقلاب شد، گفت:عقب رفتن تا انقلاب مشروطه صحیح است اما به چرایی انقلاب اسلامی کمک نمی کند. او افزود:رژیم شاهنشاهی یک رژیم استبدادی تمام عیار نبود چون هر چند فرمایشی اما مجلس داشت یعنی باید رژیم شاهنشاهی را دیکتاتوری بنامییم. نعیمی جورشری ادامه داد: تمام مطالعات تطبیق در 4دسته رخ داد واولین آن ره یافت اسلام زدایی شاه بود ودوم ره یافت روانشناسانه که بر ویژگی های شخصیتی شاه صورت گرفت که شاه عرضه لازم را نداشت. او ادامه داد: ره یافت سوم سیاسی است که نشان ازعدم تعادل نظام و بسیج نیروها دارد و ره یافت آخر جامعه شناسنامه است که بر بخش اقتصادی آن زمان می پرداخت.نعیمی تصریح کرد: در مجموع ره یافت  تلفیقی این چهار ره یافت موثر بودند. عضو کارگزاران سازندگی ایران افزود:اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی با هم متفاوت است و کشور دارای توسعه وابسته بود و درآمد نفت در کنار فساد مالی منجر به توسعه می شد اما توسعه ای که برای ایران بوجود آمده بود پر از فساد بود. اصلاحات ارضی منجر به آشفتگی اجتماعی شد او به انجام اصلاحات ارضی اشاره کرد که منجر به آشفتگی اجتماعی شد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال های 52تا 56 ایران از جهان سوم به نیمه پیرامون رسید و این هشداری برای جوامع غربی بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code