| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران:«جیک بیلی»، دانش آموز دبیرستانی در نیوزیلند است که هفته پیش تشخیص داده شد او توموری در بدنش دارد، توموری که از همه تومورهای دیگر سریع تر رشد می کند. این نوجوان دبیرستانی که سرطان دارد، سخنرانی ای در مدرسه اش کرد؛ سخنرانی ای که به سرعت فضای مجازی را پر کرد و تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر فیلم این سخنرانی را در «یوتیوب» دیده اند. او در این فیلم می گوید: «هفته پیش قبل از اینکه این سخنرانی را انجام دهم، آن ها به من گفتند سرطان داری، گفتند اگر مورد هیچ معالجه ای قرار نگیرم تا ۳ هفته دیگر می میرم.» بر اساس گزارش سی. ان. ان خداحافظی احساسی دانش آموز دبیرستانی در نیوزیلند در همه جا پخش شده است. او در سخنرانی اش گفت: آن ها به من گفتند امشب برای سخنرانی اینجا نخواهم بود، اما خوشبختانه سخنرانی درباره این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد بلکه درباره این است که چه سال شگفت انگیزی بود! شما که انتظار نداشتید من سخنرانی دیگری از تخت بیمارستانم بنویسم؟! او که در آن لحظه داشت اشک هایش را پاک می کرد گفت: داشتن رویاهای بلند مدت را فراموش کنید، بیایید شور و حرارتمان را برای اهداف کوتاه مدت قرار دهیم، بلند پروازی را کم کنید. با غرور برای چیزی که جلویمان است تلاش کنیم، ما نمی دانیم کی و کجا همه چیز تمام می شود. راز این است؛ هیچکداممان برای همیشه زنده نیستیم پس شجاع باشید، بخشنده باشید و برای هر فرصتی که به شما داده می شود، سپاسگزار باشید. بیلی که شیمی درمانی می شود، در صحنه از روی یک صندلی چرخ دار صحبت کرد. «نیک هیل»، مدیر مدرسه در رابطه با وضعیت جیک گفت: درمان او کار سختی است ولی از لحاظ روانی او در شرایط خوبی است. هیل که هر هفته بیلی را می بیند، این دانش آموز را نسبت به سنش باهوش تر توصیف می کند: اهالی مدرسه او را دوست دارند، مخصوصا دانش آموزان بزرگ تر نسبت به او فکرهای خوبی می کنند. به این علت که این اتفاق خیلی ناگهانی بود دانش آموزان همه تعجب کرده بودند. هیل می گوید: بیل آنقدر حالش خوب نیست که بتواند با رسانه ها حرف بزند ولی او از این توجه جهانی تعجب کرده است. البته نقشه های او برای آینده تحصیلی اش همچنان در انتظار است. او نقشه داشت در دانشگاه کانتربری حقوق تجارت بخواند. بیلی در آخر سخنرانی اش می گوید: من نمی دانم از اینجا به بعد برای شما، برای من و برای هرکسی چگونه پیش خواهد رفت. ولی من برای شما بهترین ها را در سفر زندگیتان آرزو می کنم و از همه شما ممنونم که بخشی از سفر من بوده اید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code