| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران: بخش نخست گفت وگو با رئیس اسبق صداوسیما دیروز منتشر شد.(اینجا بخوانید) عمده سؤالات «شرق» از ضرغامی مربوط به نقش صداوسیما در رخدادهای سال ٨٨ بود؛ از وقت اضافه ٢٠دقیقه ای که به احمدی نژاد داده شد تا چرایی اجازه ندادن به ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی برای حضور در صداوسیما برای پاسخ دادن به اتهاماتی که احمدی نژاد در مناظره ها علیه آن ها مطرح کرد. او درباره چرایی پخش اعترافات و دادگاه های متهمان ٨٨ درحالی که هنوز اتهامی ثابت نشده و حکمی صادر نشده بود گفت که همه این ها بر اساس مصوبات امنیتی بوده و صداوسیما هم در این زمینه فرا تر از ابلاغ، همکاری نزدیک داشته است. ضرغامی همچنین منکر این بود که صداوسیما تحت سیطره یک فکر و جریان سیاسی خاصی اداره می شود. بخش دوم گفت وگو با ضرغامی ادامه چالش درباره سیطره نگاه سیاسی جناحی بر صداوسیما با مورد مثالی برنامه ٢٠: ٣٠، است. نحوه تعامل سه دولت اخیر با رسانه ملی و ماجرای حجاب در صداوسیما هم از موضوعات پرسیده شده از ضرغامی بود.  در توئیتر هم اگر دنبال کنید، متوجه می شوید که بحث انتقاد ها به صداوسیما بسیار زیاد و بالاست. بله، من به شما حق می دهم. بعضی اعتراضات هست. اما این طرف را هم باید بگویید. من در هر جلسه حزب اللهی و مردمی هم که می رفتم، به شدت به ما انتقاد می شد. همان زمان که مسئول بودم و تنها می رفتم نماز جمعه و با محافظ هم نمی رفتم، از پشت برخی از این جوان ها یقه من را می گرفتند و می کشیدند و انتقاد می کردند که چرا فلان فرد مثلا آمده در صداوسیما؟ چرا تریبون داده اید به فلان فرد و خون شهدا مثلا پایمال شده است؟ صداوسیما در زمان من و بعد از من تریبون گسترده ای برای حامیان مذاکرات فراهم کرد تا بچه های کوچک هم تخت روانچی و عراقچی را بشناسند. بعضی مواقع هم بحث تعاملی می شود و برخی اوقات هم دولتی ها نمی آیند.  ولی واقعا این طور نبود که فقط همین یک بار باشد؛ ما در سال های اخیر بارها وبار ها دیده ایم که صداوسیما فضا و امکان خیلی خوبی به منتقدان برجام داده است و برنامه هایی که ساخته اصلا یک طرفه و در راستای حمایت از برجام نبوده است؛ تا جایی که یک بار از وزارت خارجه قرار بود یک نفر بیاید صدا و سیما صحبت کند اما این صداوسیما بود که تعیین می کرد باید حتما یک نفر جلو این مقام وزارت خارجه بنشیند و او حق ندارد تنها صحبت کند که در نهایت با مخالفت آن مقام روبه رو و برنامه کنسل شد. حالا شاید در برنامه ای خاص این طور بوده است. در یک برنامه سردبیر می تواند بگوید این برنامه من چالشی است و دوطرف را می خواهم مطرح کنم اما بار ها دیده ام مثلا آقای عراقچی تنها آمده اند و خوب هم صحبت کرده اند. آقای ظریف بار ها تنها آمده صحبت کرده است. من به ضرس قاطع به شما می گویم زمان من و تا الان، زمان آقای عسکری، حجم برنامه هایی که در راستای تریبون دادن به تبیین برجام بوده، به مراتب بیش از برنامه های مقابل بوده است.  البته به نظر من باید درباره این ادعا با آمار و ارقام صحبت کرد. اشکال ندارد. مسئله آن قدر روشن است که من این ادعا را مطرح می کنم.  ببینید در ماجرای برجام مسئله رویکرد صداوسیما مطرح است. صداوسیما با یک پرونده حاکمیتی برخورد جناحی می کند برای اینکه دولت را بزند؛ رسانه ملی رسانه یک جناح یا یک طیف سیاسی نیست که این طور برخورد کند. این دیگر تکرار حرف شماست. من می گویم این طور نیست و همکاری جدی با دولت بوده است. برنامه های انتقادی هم داشته و سعی کرده که از خود دولت هم باشند که خودشان نرفته اند. اما حرفتان از یادتان نرود؛ بله، «اخبار 30: 20» در زمان من راه افتاد. من در حوزه خبر آسیب شناسی کردم و حس کردم در صداوسیما اخبار خیلی خشک خوانده می شود و مطالب انتقادی خیلی زمخت جلوه داده می شود.  من درباره شکل 30: 20 ایرادی نمی بینم. بلکه ایرادم به محتوای آن است که معتقدم کاملا یک سویه و جناحی بود. آن زمان که من بودم چنین احساسی نمی شد.  ولی من می توانم برای شما بارها و بار ها مثال بیاورم. واقعی صحبت کنیم. انتقاداتی که از طرف دولت در آن دوره به ما می شد، به صورتی بود که می گفتم «30: 20 که پخش می شود، موبایل من نیم ساعت خاموش است. از یک طریق دیگر تماس بگیرید». چون می دانستم حمله ها آغاز می شود. این را بچه های سازمان می دانند.  منظور شما دولت احمدی نژاد است یا خاتمی؟ آقای احمدی نژاد. قرار بود بستر 30: 20 نرم باشد و خیلی به افراد برنخورد. من درک کرده بودم که کمی حواشی شیرین برای جامعه خوب است، اگرچه یکی از راهبردهای رسانه ملی این است که بر متن متمرکز شود و اگر هر روز برود در حاشیه اصلا تکلیف کشور مشخص نیست. یادم هست آقای دکتر رحمانی، معاون سیاسی وقت، روی این طرح کار کرد و آورد. من شبکه دو را انتخاب کردم و به آقای پورحسین، رئیس شبکه، گفتم بپذیر که در این ساعت این وقت به این برنامه سیاسی داده شود. او هم پذیرفت و معروف شد به 30: 20شبکه دو. یکی از کسانی که خیلی از این برنامه استقبال کرد آقای خاتمی بود. به شما بگویم که من با سه رئیس جمهوری کار کردم. با آقای خاتمی کمترین مسئله را در صداوسیما داشتم. حتی یک بار که آقای خاتمی رفته بود دانشگاه تهران و دانشجو ها علیه او شعار داده بودند.  سال آخر ریاست جمهوری ایشان بود. بله ایشان عصبانی شد و گفت می گویم شما را از جلسه بیرون کنند. این جزء خوراک ٢٠: ٣٠ بود. کمااینکه وقتی آقای احمدی نژاد هم اولین سخنرانی اش را در دانشگاه داشت، جریان های مخالف تا آخر جلسه هجمه کردند و دوربین های صداوسیما را شکستند و یک گوشه اصلا آتش گرفت و اگر بچه های حزب اللهی یک زنجیر دو ردیف آن جلو درست نکرده بودند آقای احمدی نژاد را از آن جلو می انداختند پایین. از چند جای رسمی به ما گفتند که اصلا این جلسه قابل پخش نیست چون آقای احمدی نژاد رئیس جمهور است. من گفتم بچه ها چهار دقیقه از آن دربیاورید و همه دعوا ها را نشان دهید؛ عین کاری که با آقای خاتمی کردید.  دقیقا به همان جایی می رسیم که بحث اختلاف من و شما درباره رویکرد صداوسیماست. در فیلم دانشگاه تهران این آقای خاتمی بود که قرار بود تخریب شود و در فیلم آقای احمدی نژاد، دانشجویان مخالف ایشان. این دیگر قضاوت شماست.  نه من درباره تصویری صحبت می کنم که 30: 20 ارائه کرد. به قول شما ما رسانه ای ها کارمان را بلدیم و می دانیم چطور ماجرا را بیان کنیم چون فقط تصویر خام نیست؛ چینش و تدوین هم هست و یک آقای نجف زاده هم هست که کنارش تحلیل می دهد. ببینید همین قضاوت هاست که نمی گذارد ما یک ذره جلو برویم. آقای خاتمی خودش حی و حاضر. ما آن برنامه را که ساختیم فردایش رفتیم در دولت. به من گفتند شاید آقای خاتمی دلخور باشد اما آقای خاتمی هیچ موضعی نگرفت و خیلی عادی برخورد کرد و من واقعا خوشحال شدم که آقای خاتمی درک کرده که ٢٠: ٣٠ برای این قرائت های غیررسمی است. عین این قصه هم برای احمدی نژاد پیش آمد و خیلی ها به من گفتند که پخش نکن. اگر من سؤال می کردم؛ خیلی از اتفاقات رخ داده ولی من سؤال نکردم. به همین علت به اجتهاد رسانه ای معتقدم و بر این اساس عمل کردم. اگر قرار بود از دفتر آقای احمدی نژاد سؤال کنم که می خواهم این جلسه سخنرانی را پخش کنم، همه مخالف بودند.  بحث من این است که صرفا انتشار بی طرفانه یک فیلم نبود. آن قرائت و قضاوتی که آقای نجف زاده از ماجرا داشت، مسئله است. کاش فقط پخش یک فیلم بود. سؤال های خوبی است. به من انگیزه می دهید که یک سری حرف های خوب به شما بگویم. من الان اصلا یادم نیست که نجف زاده در آن دو مورد صحبت کرده یا نه؛ اگر بوده شما یادتان است. چرا من یادم نیست و از هرکسی سؤال کنید، یادش نیست چون آن قدر آن تصاویر پیام و نشانه شناسی داشت که کسی اصلا حرف نجف زاده را یادش نیست. من نیت خودم را می گویم. واقعا نسبت به دولت و آقای خاتمی قصدم کاملا خدمت و کمک بود.  پس چرا نیت شما عملی نشد؟ عملی شد. من می خواهم دوره ایشان را با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنم. ما سه سال نخست خیلی با آقای احمدی نژاد درگیری داشتیم. به آرشیو های خودتان مراجعه کنید. ببینید چه چیزهایی است که فراموش می شود و بعد ضرغامی متهم می شود به سرویس دادن ویژه به احمدی نژاد. روزنامه اعتماد ملی عکس من و آقای احمدی نژاد را منتشر کرده بود. من گفته بودم وقتی گوشت کیلویی شش هزار تومان است، نمی توانیم بگوییم چهار هزار تومان است که آقای احمدی نژاد می گفت بیایید محل ما، بخرید چهار هزار تومان. یادم است عکس من و احمدی نژاد را کنار هم می گذاشتند و دعوای ما را بزرگ می کردند. آقای احمدی نژاد به رهبری شکایت کرد و نهایتا رهبری دستور دادند که دفتر ایشان مسئله را حل کند. دولت یک گزارش مفصل و قطور از گزارش هایی که صداوسیما به نظر آن ها علیه دولت تهیه کرده بود، ارائه کرد. ما هم پاسخ هایی داشتیم. یک شب جلسه گذاشتند. از دولت آقای الهام و کلهر آمدند و بنده هم رفتم و شروع کردیم به صحبت. جلسه تا نیمه شب طول کشید و بعد از آن دفتر رهبری جمع بندی و ابلاغ کرد و گفت ۵٠ درصد حق با ضرغامی و ۵٠ درصد حق با احمدی نژاد است. باید بین دولت احمدی نژاد با خود او هم تفاوت قائل شویم. خیلی از افرادی که الان زاویه های تندی با او دارند، از وزرایش هستند. خیلی از موفقیت های دولت احمدی نژاد به وزرای او هم بازمی گردد. آقای فتاح وزیر نیروی احمدی نژاد بود و الان رئیس کمیته امداد است. من منتقد آقای احمدی نژاد بودم در همان سال ها. حرف های من هست اما آقای احمدی نژاد کارهای زیادی کرد. طرح های زیادی داشت. طبیعی بود که این ها را صداوسیما نشان می داد. بعد از اینکه رهبری آقای احمدی نژاد را از ورود به ریاست جمهوری نهی کرد، ایشان نامه ای نوشت و پذیرفت. من بعد از آن با ایشان تماس گرفتم و بابت آن نامه تشکر کردم. البته بعدا ایشان خلاف این نامه حرکت کرد، من از آقای احمدی نژاد خیلی گلایه دارم. احمدی نژاد قبل و بعد از ٩۶ خیلی متفاوت است. دور دوم سه سال اول خوب بود، یک سال آخر دوباره شد مثل دور اول. چرا؟ چون من ضرغامی تشخیص دادم که این یک سال آخر رفتار آقای احمدی نژاد، شکل خاصی است. نه به خاطر آقای مشایی. آن ها یک طور نماد شدند و برخی شروع به مخالفت کردند که جای خود دارد اما رفتار خود آقای احمدی نژاد و سفرهای استانی اش حالت خاصی پیدا کرد. همه آن ها به گونه ای مدیریت شد.  البته خب کل جریان اصولگرایی داشت با آقای احمدی نژاد زاویه پیدا می کرد؛ طبیعی بود که صداوسیما هم همسو با این جریان عمل کرد. اصلا من اصولگرا نیستم. اصلا ربطی به اصولگرایان ندارد. اشکال بزرگ ما این است که یک پوست خربزه از ابتدا زیر پای ما انداخته اند که موضع می خواهی بگیری؛ یا اصلاح طلبی یا اصولگرا. من تقسیم بندی های خودم را دارم. من در سیاست آدم ها را به مرد و نامرد تقسیم کردم. تا دلتان بخواهد در اصولگرایان آدم نامرد داریم. یک تقسیم بندی من پرکاری و کم کاری است. برخی سیاست مداران پرکارند برخی کم کار. پست را می گیرند اما همه تفریحات و استخر و خواب و دفتر و.. سر جایش است. یعنی اقتضائاتشان سر جایش است. اما بازگردیم سر بحث قبلی؛ من درباره آقای روحانی بگویم که عدالت رسانه ای درباره ایشان به درجه اعلا بود. در مناظره ها و زمان بندی تبلیغات و... من رفتار آقای روحانی را می بینم؛ می گویم ای کاش آقای روحانی کمی خصلت های خوب دیگران را هم می گرفت. آقای احمدی نژاد مردمی و ساده بودنش خیلی از مشکلات را حل می کرد. ما هر لحظه می خواستیم می توانستیم احمدی نژاد را ببینیم اما در مدتی که مسئول بودم، یک بار نتوانستم آقای روحانی را ببینم. یک بار نتوانستم تلفنی با ایشان صحبت کنم. فکر کردم فقط من هستم، دیدم بقیه هم این طور هستند. اصلا دسترسی به آقای روحانی نیست. اخیرا آقای ناطق گفته من شش صبح بیدار می شوم، ورزش می کنم و.. چه خوب بود آقای روحانی به جای اینکه ساعت ٩ بیاید، دو ساعت زود تر بیاید و مشکل وزرایش را حل کند که آن ها معطل نشوند. یادم است یک سفر آمریکا همراه آقای احمدی نژاد بودم. در هواپیما کنار آقای احمدی نژاد راحت گعده داشتیم، می گفتیم و می خندیدیم. یک جایی در مسیر، آقای احمدی نژاد کنار من نشسته بود؛ خسته بود؛ گفت آقای ضرغامی نمی خوابی؟ با اینکه یک جایی در هواپیما مخصوص رئیس جمهور است. یک پتو از زیر پای من و خودش کشید و رفت زیر صندلی گرفت خوابید. اصلا پای من روی سرش بود. من مدام باید پایم را جمع می کردم که صورت ایشان را له نکنم. راحت خوابید. من مصلحت نمی بینم برخی کنتراست های رفتاری آقای روحانی را بگویم. خوب نیست؛ شاید زمانی بگویم. ایشان عمدتا متفاوت شد؛ بعد از ریاست جمهوری متفاوت تر از گذشته شدند حتی با نزدیک ترین افراد.  شما با ارائه گزارش صدروزه ایشان مخالفت کردید. نه! نحوه ارائه از طرف خودشان دچار مشکل شد.  چرا؟ مگر رسانه شما ملی نیست؟ آیا رئیس جمهور ملی منتخب حق نداشت گزارش صدروزه بدهد؟ خوب شد شما این را گفتید و من متوجه شدم برخی همکاران ما جواب این سؤال ساده را نمی دانند. آقای روحانی می خواست گزارش صد روزه اول خود را بدهد. من برای اثبات حسن نیت به آقای روحانی گفتم من باید بگویم کدام مجری با شما گفت وگو کند؛ اما اگر حس کنم شما یا هرکس دیگری روی مجری خاصی حساس هستید، من به شما چند نفر را معرفی می کنم؛ اما یک کار دیگر هم می توانیم انجام دهیم. مجری را شما انتخاب کنید؛ اما جایی این را نگویید؛ چون نه برای شما خوب است و نه ما.  چرا برای شما مهم بود که مجری را شما انتخاب کنید؟ چون وظیفه صداوسیماست. بعدا هم رفت شورای نظارت و اعلام رسمی شد؛ مثلا من می توانم بگویم شما نیایید با من گفت وگو کنید، خانم آرتا بیاید؟ نمی توانم بگویم. این وظیفه روزنامه «شرق» است که ببیند کدام خبرنگار باید با من مصاحبه کند.  نکته ظریفی اینجا هست. اول اینکه ما تعدد رسانه های چاپی و اینترنتی داریم؛ اما فقط یک رسانه ملی داریم. شما معتقدید که رئیس جمهوری باید یک مجری را که خودش علاقه مند است، انتخاب کند؟  فکر می کنم باید توافق شود. خب همین شد. من رفتم گفتم آقای روحانی هرکسی که شما بگویید. بالا تر از این؟ من همان را آماده می کنم. گفت باشد. یکی آقای روحانی نژاد بود و یکی مجری دیگر. آقای روحانی نژاد الان بازنشسته شده و جزء ابواب جمعی ریاست جمهوری است. من به روحانی نژاد گفتم رئیس جمهوری نخستین مصاحبه اش است و شما اصلا سؤال های چالشی مطرح نکن. محترمانه صحبت کن؛ به شکلی که ذره ای در ذهن آقای روحانی مشکلی پیش نیاید. این توصیه را کردم تا خیالم راحت شود؛ چون اگر ذره ای غیر از این عمل می کرد، خیال می کردند من گفته ام. بعد هم بقیه را هماهنگ کردم. برنامه داشت آغاز می شد که دیدم سرکار خانم پوریامین نشسته و می خواهد صحبت کند؛ درحالی که قرار بود یک خانم دیگر روبه روی آقای روحانی نژاد بنشیند. بعد فهمیدیم که کسانی هم آنجا شیطنت هایی کرده اند. به من گفتند آقای روحانی دقیقه ٩٠ گفته خانم پوریامین. من گفتم نمی شود؛ چون همه بچه ها می دانستند که ضرغامی کسی دیگر را انتخاب کرده بود. البته آقای رئیس جمهور بعدا هم یک مصاحبه سه نفره کرد. آقایان شهیدی و احمدی و خانم سپانلو. بروید از آن ها سؤال کنید که چه مشکلاتی پیدا کردند. من سه نفر را صدا کردم و درد دل هایشان را شنیدم. گفتم عیبی ندارد، ایشان آقای رئیس جمهور است، ناراحت نشوید. آقای رئیس جمهور رفتار خاصی دارند. بماند. رفتار رسانه ای آقای روحانی اشتباه است. خانم پوریامین قبلا در برخی برنامه های اجتماعی و خانواده بود. مدت ها نبود و صرفا در برنامه نسیم در برنامه های آشپزی شرکت می کرد. اطلاعات سیاسی به روز نداشت. من گفتم به آقای رئیس جمهور بگویید این خانم اصلا برای این کار مناسب نیست. در شأن مصاحبه امشب رئیس جمهور نیست. بعد گفتند نه آقای رئیس جمهور گفته اند حتما باید ایشان باشد. آقایان نهاوندیان، آشنا، فریدون و صادق به من زنگ می زدند. بعد دیگر پاسخ تلفن ها را ندادم. از دست من هم خیلی دلخور شدند. آقای روحانی یک ساعت در دکور نشست. من هم می فهمیدم یک ساعت نشستن آقای رئیس جمهور در برنامه ای که من اجازه پخش آن را نمی دادم، معنی اش چیست.  ولی در نهایت شما کوتاه آمدید. بله! کوتاه آمدم. با اینکه دو بار آقای حجازی، مسئول دفتر رهبری، به من زنگ زدند. بار اول پرسیدند چرا پخش نمی شود؟ توضیح دادم، گفتند هرچه خودتان صلاح می دانید. آقای حجازی دفعه دوم که تماس گرفتند، صحبت های آقای روحانی را به من منتقل کردند. من هم دیدم آقای روحانی نشسته است و مردم منتظرند. بالاخره یک نفر باید برای مردم کوتاه بیاید. قبلا دولت گفته بود شورای نظارت بالای سر شما هست؛ هرچه آن ها گفتند، باید انجام دهید که من گفتم فقط شورای نظارت نیست. دستگاه های دیگر هم هستند؛ بنابراین همین الان یک سؤال از شورای نظارت بکنید.  دستگاه های دیگر یعنی کجا؟ مثلا شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس، دفتر رهبری، سازمان بازرسی کل کشور و ده ها دستگاه دیگر و سیاست هایی که رهبری اعلام می کنند. من گفتم بعدا از شورای نظارت سؤال می کنیم. فردا هم پاسخ شورای نظارت رسما منتشر شد که گفتند انتخاب مجری با رئیس صداوسیماست. من آن شب به خاطر مردم کوتاه آمدم. آقای روحانی به جای اینکه بگوید تشکر می کنیم، ظاهرا یک مشکل قانونی پیش آمده بود و رفع شد، با یک خنده مغرورانه خطاب به خانم پوریامین از موقعیتشان در عقب راندن صداوسیما گفتند انگار که شاخ غول را شکسته اند. آیا این برای رئیس جمهوری افتخار است؟ در سازمان این حرکت من مثبت واقع شد و همه گفتند اگر زمانش برسد رئیس سازمان برای استقلال آن می ایستد. من در دوران ریاستم بر سازمان خیلی تحول ایجاد کردم. خیلی از نوار ها را از آرشیو بیرون کشیدم. از دفاعیات خسرو گلسرخی بگیرید تا راهپیمایی گروه های چپ و مارکسیست و شخصیت های دولت موقت. اصلا معتقد بودم که ما محرمانه به این صورت نداریم. الان هم اینکه برخی انتقاد می کنند که این نوار ٢٠ دقیقه ای از جلسه خبرگان درباره رهبری بیرون رفته و برخی شایعه سازی کردند که این رهبری موقت بوده که اصلا حقیقت ندارد. صحبت های آقای مشکینی هست و حتی آقای عطاالله مهاجرانی هم توییت کرد و همین را گفت و از افتخارات رهبری نظام است که وقتی می خواهد انتخاب شود؛ مثل بزرگان تاریخ اسلام می گوید الان که شما اصرار می کنید، حجت تمام می شود. رهبری همه حرف ها را همان زمان می زند. برخی می گویند این نوار ها محرمانه بوده؛ درحالی که این طور نیست.  اگر از نظر صداوسیما محرمانه نبود، چرا هیچ وقت منتشر نشد؟ معتقدم هیچ کدام از این نوار ها مشکل ندارد. یعنی اگر این نوار ها پخش شود، بسیار هم خوب است. من وقتی می خواستم دفاعیات خسرو گلسرخی را پخش کنم، خیلی ها مقاومت کردند و گفتند این کار را نکن. من گفتم اتفاقا یک مارکسیست لنینیسم از امام علی و امام حسین و جنایات شاه سخن می گوید؛ خیلی خوب است و مقوم انقلاب است.  چرا مذاکرات خبرگان هیچ وقت زمان شما کامل منتشر نشد؟ شاید مثلا آن علاقه احساس نمی شده است. شاید فکر نمی کردیم که پخش مشروح جلسه خبرگان خوب و پرمخاطب باشد.  آخر مسئله این است که از صداوسیما بار ها بخشی از این مذاکرات به ویژه آن تکه صحبت های آخر آقای هاشمی پخش شده بود. حتی در همان آیتم های پخش شده هم الان که نوار کامل منتشر شده، متوجه می شویم که جاهایی کات و بعد جابه جایی صورت گرفته است، یعنی حتی ترتیب را هم به هم زده بودند. سانسور نیست. جایی برنامه سازی می شود. بخشی از صحبت های طرف را استفاده می کنند؛ بله شما بگویید برنامه سازی های جهت دار، یعنی حرفمان را دقیق کنیم. اصلا سانسور معنی ندارد.  خب پس شما با همین عبارت «برنامه سازی های جهت دار» در صداوسیما موافق هستید؟ اجازه بدهید. مادر به بچه گفت قربان چشم بادامی ات، بچه گریه کرد و گفت بادام می خواهم. نه من دارم شما را راهنمایی می کنم که شفاف حرف بزنیم. الان شما بگویید یک کانال بگذاریم که همه مذاکرات مجلس خبرگان را از ابتدا تا آخر پخش کنند. اتفاقا بد هم نیست. روز دوم همه حوصله شان سر می رود، می گویند همه صحبت به ما چه؟ روز دوم همه می زنند کانال دیگر فوتبال یا کارتون می بینند.  پس چرا الان این همه در کانال ها پخش شد و استقبال شد و دیده شد. آفرین. شما رسانه ای هستید. به دلیل اینکه یک قرائت کاملا ضد انقلابی از آن درآوردند و گفتند این رهبری موقت است و این هم سندش. همه رفتند نگاه کردند ببینند چیست. بعد که دیدند متوجه شدند که این اتفاقات فقط تواضع رهبری در این خصوص است. به این دلیل یک نوار چند دقیقه ای میلیون ها بار دیده می شود.  تلویزیون که زیاد سخنرانی های مطول پخش می کند، این را هم می توانست پخش کند. این الان سلیقه شماست. من سلیقه شما را از همین تریبون منتقل می کنم. می گویم شاید سلیقه خانم جزینی، نماینده سلیقه جمع بزرگ تری باشد. یکی از کانال ها مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را پخش کند. خیلی هم خوب است. من الان حرف شما را می پسندم.  من مثالی از آقای رمضان زاده برای شما می زنم. ایشان معتقد بودند که سال ٨۴ اصلاح طلبان به صداوسیما باختند نه احمدی نژاد؛ به این معنی که صداوسیما کاملا پشت آقای احمدی نژاد بود. مثال معروفی دارند، می گویند در پربیننده ترین ساعات خبری به مدت طولانی صداوسیما راه اندازی یک پله برقی معمولی در تهران را به عنوان دستاوردهای آقای احمدی نژاد با آب وتاب پخش کرد اما راه اندازی یک نیروگاه برق آبی با سرمایه هنگفت که ایران را در زمینه تکنولو‍ژی به کار رفته در آن جزء چند کشور نخست دنیا می کرد و بسیار مهم بود، فقط یک بار در ساعت خبری آخر شب و خیلی کوتاه منتشر کرد. من معتقدم که از این دست موارد ما بسیار بسیار زیاد در صداوسیما داشتیم. شاید حرف آقای رمضان زاده که دوست من است، درست باشد. ممکن است در یک بخش خبری این طور بوده است. البته یک چیز دیگری هم بگویم، گفته بودم بعد از چند خبر سخت، یک خبر نرم و متفاوت بروید که ذهن ها تلطیف شود و مجددا دوباره اخبار جدی پخش شود. البته آقای رمضان زاده اگر معتقد است تلویزیون در سال ٨۴ رئیس جمهوری تعیین کرد، یعنی ضرغامی این قدرت را داشت که رئیس جمهوری تعیین کند، این برای من شخصا خیلی خوب است! اگر من چنین توانی داشته باشم که مردم به آن فردی که می گویم، رأی بدهند. درحالی که من واقعا چنین توانی ندارم.  می گویند دو نفر قدرتشان واقعی است. کسی که کلید صداوسیما را دارد و دومی کسی که کلید اوین را. خاطرم هست یک بار هم یک اختلاف جدی با آقای آملی لاریجانی پیدا کردیم. ایشان از دست ما ناراحت شد و گفت اگر این طور می خواهید اخبار من را پوشش بدهید، دیگر نیایید. قهر کرد و گفت دیگر دوربین های صداوسیما را در جلسه شورای عالی قضائی راه ندادند. فکر می کردند که الان همه می آیند و این مشکل را حل می کنند، دیدند نه آب از آب تکان نخورد. از سایت خودشان خبر مکتوب را برداشتیم. تصاویر هم آن قدر ثابت و کلیشه ای بود که هیچ فرقی نداشت. اگر شما تصاویر پنج سال گذشته جلسات شورای عالی قضائی را هم دنبال کنید، تفاوتی حس نمی کنید. خبر ایشان هم مثل باقی خبر ها یک خبر رسمی بود. هیچ کسی هم نفهمید و دفعه بعد هم گفتند تشریف بیاورید.  گلایه ایشان چه بود؟ امثال گلایه هایی که آقای روحانی یا اصلاح طلبان دارند. گلایه، گلایه است اما آن خبر خاص این بود که چرا شما خبر من را بعد از خبر اسب های ترکمن صحرا رفته اید. یک گزارش خیلی قشنگ از مسابقات بین المللی کورس اسب دوانی در گنبد رفته بودیم که جایگاه بالایی هم داشت. بهترین تصاویر از اسب ها و طبیعت پخش می شد و بعد از آن، خبر آقای آملی پخش شد. ایشان احساس می کرد به ایشان اهانت شده است! هربار من را می دید، می گفت آقای ضرغامی این اسب های گنبد قبل از خبر من رفته و به قوه قضائیه بی احترامی شده است. شنیدم که ایشان به رهبری هم گلایه کرده بودند و مطمئن نیستم ظاهرا رهبری به ایشان فرموده بودند شاید خبر اسب ها خیلی مهم تر از خبر شما بوده که جلو تر رفته اند. اصلا بحث مهمی و غیر مهمی نیست. از نظر ما چینش خبر از اهمیت حرف های خاص خود برخوردار است.  من درباره حجاب در صداوسیما هم می خواهم از شما سؤال کنم. این خیلی در بین مردم جا افتاده که می گویند صداوسیما در زمان های خاص مانند انتخابات تصاویر خانم هایی را که حجاب کامل ندارند کاملا پخش می کند، اما در زمان های دیگر نه. ماجرا چیست؟ مسئله خیلی ساده است؛ ماجرایی در کار نیست. زمانی که صداوسیما برنامه سازی می کند، چون باید الگو معرفی کند و الگوهای صداوسیما برای نسل های جدید است، باید حجاب متعارفی را معرفی کند تا الگو شود. دستگاه های نظارتی حتی به همین حجاب هم ایراد می گیرند که آن طور که شایسته است در برنامه ها و نمایش ها رعایت نمی شود، اما در مقام نشان دادن واقعیت رأی دادن مردم و راهپیمایی که بستر کار حضور انبوه مردم است حساسیت کمتری به خرج داده می شود.  بحث همین است که آیا این مردم فقط زمان انتخابات مردم هستند؟ در سایر گزارش های تلویزیونی شما این مردم با حجاب کامل دیده می شوند و فقط در زمان های خاصی افرادی با حجاب های متفاوت نشان داده می شوند، در ضمن حالا به نظرتان الگویی که داده اید مؤثر بوده؟ حتما مؤثر بوده. باید نگاه کنیم اگر نباشد چه اتفاقی می افتد. رسانه ملی وظیفه دارد. سیمای جمهوری اسلامی باید سیمای الگو معرفی کند.  آیا سیمای ملی نباید بازتاب دهنده سبک های زندگی همه ملت باشد؟ بازتاب دهنده واقعیات جامعه باشد؟ بله لازم است. یک جایی باید الگو ارائه بدهید.  اینکه صداوسیما وظیفه دارد الگو معرفی کند را کجا گفته اند، در اساسنامه سازمان است؟ بله. در اساسنامه و مرامنامه سازمان همه این ضوابط وجود دارد. این قدر از این چیز ها دارد. زیادی دارد. همه جا هم دارند. شبکه رسمی تلویزیون ترکیه هم به وضوح ضوابط نظارتی اش متفاوت از باقی شبکه های ترکیه است. ببینید من تصاویر زیادی دارم از همان خانم هایی که در گوشه تظاهرات بوده اند یا رفته اند رأی بدهند که پخش نشده است؛ یعنی خیلی از تلرانس خارج بوده است! اصلا خیلی وقت ها دوربین وقتی سراغ کسی می رفت، خود آن خانم روسری اش را درست می کرد.  چون می داند که صداوسیما او را نشان نمی دهد. نه همه آن این نیست. در مصاحبه های مردمی تلرانس ما از برنامه های رسمی باز تر است.  و زمان انتخابات این تلرانس باز تر می شود. سر صندوق ها یا مراسم عمومی، مردم اگر بیشتر دیده می شوند با این تحلیل است که ما بگوییم در این بستری که همه می آیند رأی می دهند پشتوانه نظام و انقلاب هستند. اگر مقداری فضا باز تر است توجیه دارد که این جمعیت با این مشخصات آمده اند که رأی بدهند.  صداوسیما متوجه نیست که مردم از این رفتارش دلخورند و فکر می کنند که از آن ها استفاده ابزاری می شود؟ صراحتا موضعم را گفتم و اصلا فکر نمی کنم که استفاده ابزاری است. یک موقع است با یک فرد صحبت می کنیم. بدحجاب هم نشان می دهیم، اما در یک قاب بسته سعی می کنیم چارچوب ها را رعایت کنیم، اما وقتی یک جمعیت زیادی می آید و آن جمع از نظر تصویری اولویت دارد، اگر کسی بدحجابی دارد نشان می دهیم. فاصله اش آن قدر نیست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code