| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران :معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری آزمون های تستی، استفاده از کتاب های کمک آموزشی، برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه هفتم که جریان تربیت را تحت الشعاع قرار می داد، حذف شد. رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا، در تشریح جزییات حذف آزمون های تیزهوشان در مقطع ابتدایی، اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که سند تحول بنیادین برای جریان تربیت در دوره ابتدایی قائل است و همچنین حساس بودن و بنیادی بودن این دوره و اهمتیش برای رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان، تصمیم شورای عالی اموزش و پرورش بر این شد که دانش آموزان به جای آماده شدن برای ورود به مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی، بر یادگیری مهارت ها تمرکز کنند. حکیم زاده افزود: براساس این مصوبه، برگزاری آزمون های تستی، استفاده از کتاب های کمک آموزشی، برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه هفتم که جریان تربیت را تحت الشعاع قرار می داد، حذف می شود. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این تصمیم اگر گرفته نمی شد، زحماتی که معلمان ما در جریان تربیت داشتند، تحت شعاع قرار می گرفت و جریان کیفیت و یادگیری صرفا به آماده کردن دانش آموزان برای تست زنی تقلیل پیدا می کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی، ارزشیابی کیفی-توصیفی داریم و هدف آن در واقع حذف استرس و رقابت و جایگزین کردن مشارکت است، این آزمون های تستی در تضاد آشکار با این ارزشیابی بود. حکیم زاده با بیان این مطلب که حذف این آزمون ها شادابی و نشاط را به مدارس ابتدایی برمی گرداند و ۷ و نیم میلیون دانش آموز را از قید استرس این آزمون های آسیب رسان می رهاند، افزود: با عدم برگزاری آزمون مدارس خاص، به تدریج طی سه سال مدارس سمپاد از متوسطه اول حذف می شود و آزمون مدارس خاص از دوره ابتدایی به دوره دوم متوسطه منتقل می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code