| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران:  به نقل از روابط عمومی شورای شهر رشت، علوی در نشست با جمعی از اعضای تعاونی تاکسیرانی رشت با اشاره به قدمت ارائه خدمات عمومی این قشر رانندگان تاکسی و حوزه فعالیت آنها را بسیار پر اهمیت دانسته و لزوم توجه و حمایت به این قشر را ضامنی برای آسایش شهروندان دانست.

رییس شورای شهر با ذکر این مورد که نوسازی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از تسهیلات کم بهره برای رانندگان تاکسی و بکارگیری از خودروهای منطقه آزاد در این ناوگان سیاست مورد نظر مدیریت شهری در بحث حمل و نقل عمومی است از رایزنیهای در این باره خبر داد.

علوی با اشاره به راه اندازی سامانه کنترل ترافیک و رصد خیابانها و تقاطع مهم شهر به صورت ۲۴ ساعته حل معضلاتی همچون نظارت پلیس بر ایستگاههای تاکسی،مسافربرهای شخصی و جلوگیری از برخی تخلفات و مدیریت ترافیک شهر را از این طریق کاملتر دانست.

رییس شورای شهر با تایید تصویب نرخ کرایه تاکسی برای سال ۹۷ افزایش متغیر این نرخ در مسیرهای مختلف را در راستای منافع شهروندان و رانندگان تاکسی دانست.وی با اشاره به نحوه اجرای پیاده راه فرهنگی رشت و ایستگاهها و مسیر بی آر تی شهری انجام این طرحها را فاقد بررسی های کارشناسی لازم و بسیار عجولانه که باعث انسداد مسیرهای کاربردی شهر شده دانست و از تلاش برای حتی المقدور اصلاح این قبیل طرحها خبرداد.

علوی اجرای طرح جامع حمل و نقل که به شکلی چشم انداز برنامه ریزی شده برای سیاستگذاری ده سال آینده حوزه حمل و نقل عمومی محسوب میشود را در راستای ایجاد نظم عمومی در این حوزه و حامی حقوق رانندگان تاکسی دانست.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code