| دوشنبه، 27 دی 1400
حکم دادستان ساری:
       کد خبر: 16782
نگاه ایران: دادستان عمومی و انقلاب ساری حکم آزادی قوی فریاد کش را پس از 15 سال از قفس یک شهروند ساروی صادر کرد. این پرنده مهاجر که از گونه های تحت حفاظت محیط زیست محسوب می شود پس از زخمی شدن از ناحیه بال تحت حمایت و درمان یک شهروند ساروی قرار گرفته بود. این پرنده مهاجر پس از درمان در منزل شهروند ساروی ماندگار شد و در این مدت همواره فریاد آزادی سر می داد. ماموران حفاظت محیط زیست ساری پس از کسب حکم دادستان به همراه ماموران کلانتری به منزل شهروند مازندرانی رفتند و پرنده را از قفس آزاد کردند. در سال های اخیر مقامات قضایی بارها احکامی را در راستای حفاظت از محیط زیست و حیوانات صادر کرده اند که تقدیر وتحسین افکار عمومی را به دنبال داشته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code