| دوشنبه، 26 مهر 1400
پیگیری مشکلات شهروندان از مدیران
       کد خبر: 16750
نگاه ایران / گروه اجتماعی: هر چند با اجرای شدن پروژه جمع آوری آب های سطحی در رشت مشکلات بسیاری از نقاط آبگیر شهر حل شده است، اما همچنان وضعیت برخی از خیابان های شهر نیاز به رسیدگی بیشتر دارد. اهالی کوچه شریفیان خیابان فلسطین با توجه به بارندگی های مداوم هفته های اخیر و بالا آمدن فاضلاب با مشکلاتی مانند بوی متعفن درگیر هستند. چند تن از اهالی که شکایت خودشان را با نگاه ایران مطرح کرده اند می گوید: چند بار به شهرداری و آب و فاضلاب منطقه مراجعه کرده و شکایت خودشان را از وضعیت نامناسب خیابان فلسطین مطرح کرده ایم اما اقدامی از سوی شهرداری صورت نگرفته است. مرضیه پورعلی یکی از این شهروندان با بیان اینکه این خیابان در زمان بارندگی با مشکل آب گرفتگی روبرو است توضیح داد: متاسفانه بوی متعفنی که نتیجه بیرون زدن فاضلاب به سطح زمین است اهالی خیابان به خصوص کوچه شریفیان را آزار می دهد.   سمیه رستگاردر همین ارتباط سمیه رستگار شهردار منطقه ۳ در گفتگو با نگاه ایران از بهبود وضعیت این خیابان در آینده ای نزدیک خبر داد. رستگار با بیان اینکه برای لایروبی منطقه ۳ اولویت بندی صورت گرفته است گفت: جمعه همین هفته۲۲ آبان خیابان فلسطین لایروبی خواهد شد. وی ادامه داد: بعد از این خیابان، اولویت های بعدی مشخص شده در منطقه ۳ برای فراهم کردن شرایط مطلوب در سطح شهر مورد لایروبی قرار خواهند گرفت.   فلسطین رشت3 فلسطین رشت2 فلسطین رشت1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code