| پنجشنبه، 03 تیر 1400

نگاه ایران/گروه سیاسی:با حکم مصطفی سالاری استاندار گیلان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و معاون حراست استانداری منصوب شد. براساس حکم سالاری، مرتضی عاطفی مدیر سابق شهرداری منطقه دو رشت به سمت مدیر کل روابط عمومی استانداری گیلان برگزیده شد.

استانداری گیلان از مهرماه گذشته به دنبال انتصاب یوسف گلشن به عنوان مدیرکل حوزه استاندار البرز، با سرپرستی علی پورحسن اداره می شد. گفتنی است مرتضی عاطفی از چهره های فرهنگی و هنری استان و از مدیران خوشنام شهرداری رشت محسوب می شود که رویکرد مدیریتی او طی سالهای گذشته ارجحیت فرهنگ و فعالان این عرصه بر موارد دیگر بوده است که موجب شده روابط مثبتی با اهالی فرهنگ،هنر و رسانه های استان و کشور داشته باشد.

سرپرست حراست و معاون مدیر کل حراست استانداری گیلان منصوب شد همچنین مصطفی سالاری در حکمی دیگر، رضا جمشیدی سه ساری از مدیران گیلانی وزارت کشور را به سمت معاون اداره کل حراست استانداری گیلان منصوب کرد. آخرین سمت جمشیدی سه ساری که اصالتا اهل صومعه سرا است ریاست بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری تهران بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code