| سه شنبه، 25 خرداد 1400
مدیرکل امور مالیاتی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 167175
نگاه ایران: مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: در 10 ماهه سال جاری بیش از 424 میلیارد ریال از عوارض وصولی ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده که از این رقم حدود 153 میلیارد ریال مربوط به دی ماه می باشد. به گزارش به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان گیلان جواد انوری در شورای معاونین اداره کل امور مالیاتی استان گیلان، با تاکید بر اینکه تمام فکر ما باید معطوف به تحقق درآمدهای مالیاتی باشد،گفت:فرصت زیادی تا پایان سال باقی نمانده است و باید از این زمان حداکثر بهره برداری صورت گیرد تا در پایان سال شاهد تحقق اهداف باشیم. وی از معاونین خواست با روسای امور مالیاتی جلساتی برگزار کرده و اهمیت کار را برای آنان تشریح نمایند تا با یک برنامه زمانبندی شده بتوان نسبت به تشخیص مالیات مودیان اقدام نمود. مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان، با بیان اینکه معوقات مالیاتی می بایست توسط مسئولان ذیربط پیگیری شود،تصریح کرد: اگر مالیات تشخیص گردد و بقیه مراحل پیگیری نشود،نمی توانیم بگوییم که کار تمام شده است بلکه می بایست تا حصول نتیجه که وصول مالیات می باشد کارها به دقت مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. این مقام مسئول،از مجموعه همکاران خواست همدیگر را در انجام امور یاری دهند و در این جهاد اقتصادی از کوششی دریغ نکنند. انوری اضافه کرد:از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و یک درصد برای حوزه سلامت هزینه می شود. 5 درصد باقیمانده نیز به خزانه کل واریز خواهد شد. وی تصریح کرد:در 10 ماهه سال جاری بیش از 424 میلیارد ریال از عوارض وصولی ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده که از این رقم حدود 153 میلیارد ریال مربوط به دی ماه می باشد و بیش از 46 میلیارد آن سهم شهرداری رشت بوده است که می تواند تاثیر بسیار زیادی در پیشبرد اهداف توسعه ای استان داشته باشد. مدیرکل امور مالیاتی گیلان خاطرنشان کرد:با توجه به دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،مودیان مالیاتی تا پایان سال جاری می توانند با پرداخت اصل مالیات از حداکثر بخشودگی جرائم برخوردار گردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code