| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: برای خرید پژو پارس در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل 29 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کرد.
به گزارش میزان برای خرید خودروی پژو پارس در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code