| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: حامد عبداللهی عضو شورای شهر رشت و رئیس شورای استان گیلان، طی حکمی سید محسن پورفخریان را به سمت مشاور خود در شورای استان گیلان منصوب کرد. در بخشی از حکم صادره برای پورفخریان عضو شورای سوم رشت بود آمده است؛ به منظور بهره مندی از نظرات، افکار و اندیشه های فرهیختگان و صاحب نظران در نظام تصمیم گیری شورایی و با عنایت به تجربیات و سوابق ارزشمند حضرتعالی طی این ابلاغ به سمت مشاور اینجانب در زمینه «مشاور عالی شوراهای اسلامی استان گیلان» منصوب می شوید.      
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code