| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی از طریق خواهرش، نامه هایی را از زندان به همکارانش در شرکت ها ارسال کرده که اظهارات خواهر وی در بازپرسی ثبت شده است.
 رضا نجفی در ادامه طرح برخی موارد مندرج در کیفرخواست بابک زنجانی به نامه هایی که متهم به خواهرش می داد اشاره کرد و افزود: بهاره زنجانی پس از افشای ماجرای تبادل نامه های برادرش از زندان به بیرون دستگیر شد.
گفتنی است، قاضی صلواتی پس از پایان اظهارات نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی افزود: ماموری که در زندان نامه های بابک زنجانی را به خواهرش ارسال می کرده در حال حاضر بازداشت شده است. لازم به ذکر است در رابطه با عکس بکارگرفته شده در خبر، برخی می گویند وی یکی دیگر از خواهران زنجانی است و احتمالا مقصد نامه های دیگر اوست!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code