| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
نگاه ایران:نشست سراسری و دوره آموزش ضمن خدمت مسئولان روابط عمومی ادارات کل زندانهای سراسر کشور بمدت ۴ روز در منطقه ۷ آموزش پژوهشی زندانهای کشور در تهران برگزار و با معرفی برترین های روابط عمومی زندانهای کشور بکار خود پایان داد. در روز چهارم این نشست کارگاهی آموزشی تخصصی که با نشست صمیمی دکتر اصغر جهانگیر رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان زندانهای کشور و جمعی از مدیران کل ستاد سازمان زندانها و مدیرکل زندانهای تهران همراه بود ، از روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان بعنوان یکی از روابط عمومی های برتر در زندانهای کشور تقدیر بعمل آمد. روابط عمومی های سازمان زندانهای کشور ، دفاتر استانی خود را در سه شاخص اطلاعات اخبار- مستند سازی اقدامات و تهیه گزارشات مصور ؛ و همچنین روابط عمومی محتوا محور (مبتنی بر اولویتهای راهبردی زندانبانی) مورد سنجش قرار داد که روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان در گروه اطلاعات اخبار و ارتباطات به عنوان برتری دست یافت .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code