شنبه، 03 آبان 1399 | 2020 Saturday 24 ,October  
نگاه ایران:استاد برجسته حقوق بین الملل، به عنوان قاضی ویژه ایران در پرونده توقیف اموال ایران در ایالات متحده آمریکا که در دادگاه لاهه مطرح است، انتخاب شد. جمشید ممتاز استاد برجسته حقوق بین الملل، به عنوان قاضی ویژه جمهوری اسلامی ایران در پرونده«توقیف اموال ایران در ایالات متحده آمریکا» که در دادگاه لاهه مطرح است، انتخاب شد. گفتنی است؛ ممتاز دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس ۲ و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در دولت یازدهم است. او سال ها عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و در برخی از مهمترین دانشگاه های اروپایی، سابقه تدریس دارد. ایران سال گذشته به دلیل توقیف و مصادره اموال بانک مرکزی از سوی دولت آمریکا، علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) طرح شکایت کرد. این دادگاه جهانی، دارای 15 قاضی با ملیت های متفاوت است. طبق اساسنامه این دادگاه، اگر هیچ یک از این 15 قاضی، تابعیت دولتی را نداشته باشد که دادخواستی را نزد دادگاه مطرح کرده است، این دولت می تواند فردی را به عنوان «قاضی ویژه» برگزیند. این قاضی، حق دارد له یا علیه کشور خود رای بدهد. از آنجا که در میان 15 قاضی دیوان بین المللی دادگستری، هیچ فردی تابعیت ایرانی ندارد، در نتیجه جمهوری اسلامی ایران، جمشید ممتاز را به عنوان قاضی ویژه خود برگزیده است. خانم دان هیو، تبعه آمریکا، یکی از 15 قاضی دیوان است و در نتیجه دولت آمریکا دیگر امکان معرفی قاضی ویژه را ندارد. ممتاز از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بود و در سال 2005 به عنوان رئیس آن انتخاب شد.. ممتاز به همراه احمد متین دفتری تنها اعضای ایرانی در طول تاریخ این کمیسیون بوده اند. او همچنین مشاور صلیب سرخ و از اعضای آکادمی حقوق بین الملل لاهه است. ممتاز به عنوان اولین ایرانی برای ارائه درس عمومی سال ۲۰۱۴ آکادمی حقوق بین الملل لاهه انتخاب شده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code