چهارشنبه، 30 مهر 1399 | 2020 Wednesday 21 ,October  
نگاه ایران:/گروه فرهنگی:کارگاه آموزشی مفهوم مشارکت نهادمند اجتماعی سازمان های مردم نهاد جوانان در سالن اجتماعات هتل المپیک برگزار شد. هادی نوری، مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در این کارگاه آموزشی گفت: مشارکت دارویی شفابخش است و نباید بی تفاوت از آن گذشت. او افزود:سازمان های مردم نهاد سازمان های غیردولتی هستند و درکل مفهومی پیچیده در عالم سیاست دارند. نوری با بیان اینکه دامنه تعریفی سازمان های مردم نهاد گسترده است،خاطرنشان کرد:در دوره یونان باستان به جامعه مدنی، جامعه شهروندان گفته می شد و زنان و کودکان را جز شهروندان محسوب نمی کردند. او ادامه داد: در دهه 1990تغییرات جهانی شدن شدت گرفت و این تغییرات یعد از فروپاشی شوری بیشتر شد و سرانجام دولت هایی با تکیه بر بخش خصوصی بوجود آمدند و از آن پس ارتقای کیفیت زندگی مطرح شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه در کشور ما هم در دهه 70 بحث جامعه مدنی در دستور کار اصلی دولت قرار گرفت، تصریح کرد: جامعه مدنی جامعه ای اهل سلوک و خوشبین است. او با تاکید بر اینکه در جامعه باید بین منافع فردی و منافع جمعی تعادل برقرار شود،گفت: سازمان های مردم نهاد تعبیری مشخص از جامعه مدنی هستند و این تعادل توسط این سازمانها در جامعه صورت می گیرد. نوری با بیان اینکه در جامعه سنتی اصولا دسترسی نخبگان و توده مردم کم است و برای برون رفت از این مشکل، به جامعه توده ای و کثرت فکر شد، ادامه داد:در جامعه توده ای دسترسی به نخبگان بالاست چون جنس مردم از جامعه توده توده هستند و همانند شن های روان صحرا با هر نسیم به سمت و سوهای مختلف می روند. اما در جامعه کثرت گرا، مردم در دسترسی مستقیم نخبگان قرار ندارند و رقابت بین نخبگان وجود دارد و با مکانیزم انتخابات پیش می روند. او گفت: در جامعه کثرت گرا دورن سازمان های داوطلبانه انسجام پیدا می کند و سازمان ها می توانند داوطلبانه سیاسی باشند مانند احزاب و یا اینکه غیرسیاسی باشند مانند سازمان های مردم نهاد که فعالیت مدنی دارند. بهترین جامعه مدنی جامعه کثرت گرا است نوری با اشاره به اینکه جوامع در حال گذر در واقع جامعه در حال تغییر جامعه سنتی به سمت کثرت گرا است و در این تغیر روابط غیرشخصی گسترده می شوند، تصریح کرد: بهترین جامعه مدنی جامعه کثرت گرا است که سازمان های مردم نهاد در آن برای منافع مشخص همگام می شوند.. او با اشاره به اینکه در جامعه مدنی سازمانهای مردم نهاد می توانند از کمک های دولت بهره بگیرند اما نباید دولتی بشوند،گفت:دولت ها توانایی حل همه مشکلات جامعه را ندارد و برای حل مشکلات باید از سازمان های مردم نهاد بهره گرفت. سازمان های مردم نهاد در مواقع بروز مشکلات نقش سوپاپ اطمینان را اجرا می کنند مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد فاصله جامعه و دولت را کم می کنند،افزود: هر گاه فاصله دولت وجامعه کمتر شود اعتراضات به مطالبات پرداخت نشده تبدیل می شود و سازمان های مردم نهاد در مواقع بروز مشکلات نقش سوپاپ اطمینان را اجرا می کنند. نوری تصریح کرد: شرکت های تجاری جز جامعه مدنی نیستند زیرا یکی از کارکردهای سازمان مردم نهاد این است که فضای خیر عمومی را درجامعه ترویج کنند و جامعه که براساس سود و زیان استوار باشد جامعه ای سرد خواهد بود. او خاطر نشان کرد: برای داشتن جامعه ای گرم باید بدون در نظر گرفتن منافع آنی عمل شود و یکی از وظایف مهم سازمان های مردم نهاد ایجاد جامعه گرم است. هادی نوری گفت: برای جامعه پیشرفته باید انسانهایی داشته باشیم که دارای ارزشمندی درونی باشند و به طور مثال جمع آوری سنبل آبی از اکوسیستم های آبی دغدغه مردم باشد. با ایجاد روابط مدنی، در انتخابات و استخدامها روابط خویشاوندی از بین می رود او ادامه داد: روابط مدنی روابط عاطفی نیست و باید تفکیک ها اعمال شود تا خروجی آن شایسته سالاری در جامه باشد است. با ایجاد روابط مدنی دیگر درانتخابات و استخدامها روابط خویشاوندی از بین می رود. نوری گفت: مهمترین شاخصه سازمان مردم نهاد این است که به دنبال کسب قدرت نرود چون از اعتبار خارج می شود. او افزود: کار مطبوعات نیز این است که چشمان ناظر بر قدرت باشد وقتی وارد فرایندی وارد کسب قدرت شود دیگر کارها درست انجام نمی شود. نوری با بیان اینکه سازمان مردم نهاد باید سازمان یافته باشد، گفت: امروزه در غرب سازمانهای مردم نهاد برای فعالیت نیاز به مجوز ندارند، تصریح کرد: استمرار نسبی در اهداف سازمان مردم نهاد یک رکن اساسی است و در مجموع سازمان مردم نهاد باید خودگردان باشند و به هیچ وجه زیر مجموعه دولت نباشند تا استقلال خود را حفظ کنند. او با اشاره به اینکه افراد باید داوطلبانه عضور سازمان های مردم نهاد باشند و ورود و خروجشان از سازمان نیز باید آزاد باشد،گفت: سازمان های مردم نهاد سازمان هایی غیرانتفاعی هستند و در کشور ما در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه بهداشت و درمان کار های مهمی انجام می دهند و همچنین در خدمات اجتماعی و رسیدگی به خیابان خوابها اقدامات وسیعی دارند. نوری، سازمان های مردم نهاد را ضربه گیر دانست و افزود:این سازمان ها مطالبات غیرمعقول مردم را چکش کاری می کنند و در مواقع برعکس هم کار خود را درست انجام می دهند. او گفت: سازمان مردم نهاد در جوامعی که از مرحله ایستایی و سنتی خارج شده اند نقش مهمی دارند، زیرا در این خارج شدن سطح روابط خانوادگی ها کم شده است و باید مناسبات جدیدی طراحی شود. نوری در پایان گفت؛در کل در حد واسط دولت و مردم اصلی ترین کارکرد را سازمان های مردم نهاد دارند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code