| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه نان های کپک زده سلامتی مردم را نشانه گرفته است، تاکید کرد: به هیچ عنوان نان های کپک زده مورد استفاده دام ها قرار نگیرد. به گزارش ایسنا، دکتر رضا هاشمی گفت: متاسفانه در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که تعدادی از خانواده ها نان های خشک کپک زده خود را به افرادی که نان خشک برای دام ها می خرند، به فروش می رسانند و سپس نان های کپک زده مورد استفاده دام نیز قرار می گیرد. وی افزود: در حقیقت نان های کپک زده مصرف شده توسط دام ها، ممکن است باقی مانده آن در شیر باقی بماند و این باقی مانده با نوشیدن آن توسط انسان، وارد بدن آنها شود. هاشمی ادامه داد: یکی از اثراتی که باقی مانده کپک نان در فرآورده های دامی بر روی انسان می گذارد، ایجاد بیماری های کبدی است. وی تصریح کرد: حتما نان های کپک زده دور انداخته شود و به عنوان مواد غذایی دام در برنامه تغذیه آن ها قرار نگیرد. به گفته این مقام مسئول، کپک نان سم آفلاتوکسین تولید می کند که به شدت سمی بوده و موجب بروز بیماری سرطان می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code