| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:شیطان صفتی که با دسیسه ای ماهرانه، پسران دانش آموز را به بهانه کمک در انتقال یک گلدان، ربوده وپس ازکشاندنشان به کانال آب، نقشه سیاهش را اجرا می کرد با ردیابی های پلیسی به دام افتاد. به گزارش «ایران»، چندی قبل پسر ۱۶ ساله ای همراه پدرش به پلیس مراجعه کرد و از اتفاق تلخی که برایش رخ داده بود خبر داد. او گفت: «ظهر امروز زمانی که از مدرسه تعطیل شدم، در راه بازگشت به خانه مرد جوانی را دیدم که کنار خیابان ایستاده بود. یکدفعه صدایم زد و درحالی که گلدان چینی بزرگی دردست داشت از من خواست کمکش کنم. می گفت می خواهد گلدان چینی را به خانه مادربزرگش ببرد ولی می ترسد که گلدان از ترک موتور به زمین بیفتد و بشکند. او می گفت گلدان گرانقیمت است و ارزش زیادی دارد و به غیر از آن مادربزرگش به این گلدان بشدت علاقه دارد و اگر برای آن اتفاقی بیفتد نمی تواند جوابی بدهد. وقتی از مرد جوان پرسیدم که چه کمکی می توانم انجام دهم ازمن خواست تا ترک موتورش بنشینم و گلدان را به دست بگیرم تا آن را به خانه مادربزرگش ببریم و درعوض او پس از آن مرا به خانه می رساند. من هم به خاطرکمک، قبول کردم و همراهش شدم. اما به جای رفتن به خانه مادربزرگش، به سمت رودخانه ای رفتیم و مرا با زوروتهدید داخل کانال آبی کشاند وبدون توجه به التماس هایم مورد آزار و اذیت قرار داد وفرارکرد. بدنبال ثبت این شکایت، با دستور بازپرس سهرابی ازشعبه نهم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت برای دستگیری موتور سوارتبهکار آغاز شد. درحالی که بررسی ها در این خصوص ادامه داشت، کارآگاهان با شکایت های سه پسر ۱۰ تا ۱۶ سال روبه رو شدند که آن ها نیزبه همان شیوه فریب خورده ومورد آزارواذیت قرارگرفته بودند. باتوجه به اینکه تمامی پسر ها به یک شیوه فریب خورده و در یکی از محله ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، مأموران برای دستگیری شکارچی پسربچه ها به کمین نشستنداما چند روزقبل شکایت دیگری از مرد جوان ثبت شد. ولی این بار مرد جوان سوار بر خودروی پراید نقشه اش را اجرا کرده بود. به همین خاطر بلافاصله دوربین های مداربسته اطراف محل جنایت سیاه مورد بازبینی قرار گرفت تا اینکه شماره پلاک خودروی مورد نظر به دست آمد ومرد جوان درعملیاتی ضربتی شناسایی ودستگیرشد. متهم که دیروز برای تحقیقات به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده بود دربازجویی به جرایم سیاهش اعتراف کرد. او گفت: «هر زمان که شیشه مصرف می کنم حال خودم را ازدست می دهم و دست به کارهایی می زنم که نباید بزنم. حالا هم قبول دارم که ۵ پسر بچه را به بهانه بردن گلدان به خانه مادربزرگم مورد آزار و اذیت قرار داده ام.» با اعتراف متهم، او با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد وتحقیقات تخصصی کارآگاهان برای کشف زوایای پنهان این ماجرا ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code