| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: برای خرید خودرو رانا در بازار حداقل باید 25 میلیون تومان هزینه کرد.
به گزارش میزان، قیمت خودرو رانا در بازار به شرح زیر است:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code