| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران: آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشیتی و حقوقدان، در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت که یکم بهمن ماه در سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، تاکید کرد که سیاه ترین و دشوار ترین خشونت، خشونت های ناشی از انگیزه های قدسی و دینی است؛ یعنی، به نام خدا، آدم کشی کردن و برده سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر و ویران کردن. تمام جنگ های تاریخ ناشی از خشونت بوده. هیچ خشونتی هم به تلخی خشونت مقدس نیست. ما نمونه های آن را در قرون وسطی دیده ایم که به نام خدا و دین چه کردند و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. او منشأ تمام خشونت ها را جهل دانست و گفت: «منظور از جهل، نادانی و نفهمیدن مفهوم خدا و سوءبرداشت از مفاهیم قدسی است. این ها ناشی از کج اندیشی دین است، مفاهیم قدسی همه همین طور است که اگر درست فهمیده نشود، گمراه کننده می شود. چه باید کرد؟ باید وقت خودمان را برای پرورش اخلاق قبل از دینداری گذاشت.» او در ادامه گفت: «من به عنوان یک روحانی نسبتا سالخورده، از همه ملت ایران عذرخواهی می کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت تربیت کنیم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code