| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:مدیر کل استاندارد گیلان گفت: 401تن چای به ارزش تقریبی 13 میلیارد ریال از گیلان صادر شده است. محمد علی یوسفی گفت:طی هفت ماهه سال 94 تعداد 143 فقره گواهینامه صادراتی برای 7178 تن کالا به ارزش 274 میلیارد ریال خرما، کشمش و چای به مقصد کشورهای روسیه، آذربایجان، اندونزی، مالزی، ازبکستان ، آلمان، ترکیه ، امارات عربی متحده و هندوستان صادر شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد وی اضافه کرد:در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 34 درصد و از نظر وزن 23 درصد کاهش  و از نظر ارزش 29 درصد افزایش داشته است. مهندس یوسفی با اشاره به اینکه از این مقدار 401 تن چای به ارزش تقریبی 13 میلیارد ریال در 12 فقره گواهینامه است،خاطر نشان کرد: در همین مدت تعداد 162 اظهارنامه تعیین تعرفه صادراتی با آزمون 156 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: در این مدت 1408 اظهارنامه واردات اجباری با آزمون 1925 نمونه برای بیش از 875 هزار تن کالا مورد ارزیابی انطباق قرارگرفت که در مقایسه با سال قبل در همین مدت از نظر تعداد 30 درصد و از نظر وزن 5 درصد افزایش داشته است. همچنین 332 اظهارنامه تعیین تعرفه با آزمون 301 نمونه برای 83500 تن کالا  مورد بررسی قرار گرفت. عمدة واردات شامل ورق های فلزی سرد و گرم، شمش فولادی ، ناودانی و چوب از کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین و آذربایجان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code