| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران:صبح امروز سومین نشست اتاق شکوفایی شهرداری رشت با حضور شهردار رشت،جمعی از اعضای شورای شهر رشت و صاحب نظران و نخبگان شهر رشت در تالار گفتمان شهرداری رشت برگزار شد. در این نشست پیگیری و انتخابات رئیس و نائب رئیس اتاق شکوفایی رشت و مرور کار گروه های تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رای گیری رئیس و نائب رئیس برگزار شد که از میان منتخبان دکتر فرشاد فقیه، دکتر سیمبر، مهندس الماسی، مهندس شگفت، خانم قنبری، خانم انساندوست و آقای پورآقایی، مهندس مرتضی شگفت از تعداد ۶۴ رای ماخوذه برای انتخاب رئیس به عنوان رئیس یا هماهنگ کننده و خانم انساندوست از میان ۶۹ رای ماخوذه با اخذ ۵۱ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند گفتنی است مهندس مرتضی شگفت،شهردار رشت از سال ۸۰ تا ۸۲ بوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code