| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: همایش روز هوای پاک در مجتمع  فولادشهر صنعتی رشت برگزار شد. مهدوی مدیرعامل شهر صنعتی رشت در همایش گرامیداشت روز هوای پاک که با شعار «قانون هوای پاک ،قانون نفس» برگزار شد،گفت: این همایش با مشارکت اداره کل محیط زیست گیلان و شرکت مجتمع فولاد گیلان در حال برگزاری است. او با اشاره به اینکه گیلان، از استان های برخوردار از نعمت هوای پاک است اما از ورود فاضلاب های انسانی، خانگی و شیرابه ها به اکوسیستم های ارزشمند رنج می برد، افزود: گیلان ازنظر زیست محیطی استانی شکننده است، باید حفاظت بیشتری از منابع آب وخاک این  استان صورت گیرد. مهدوی ادامه داد: بر آنیم از ورود پساب ها و فاضلاب های انسانی که از بخش صنعت وارد رودخانه ها می شود، جلوگیری کنیم و با نصب پیش تصفیه خانه ها می خواهیم ،مشکلات آلودگی برای آب های زیرزمینی گیلان را به حداقل برسانیم. او با بیان اینکه برای تصفیه خانه مرکزی شهر صنعتی رشت اقدامات مطلوبی انجام شده است، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساخت این تصفیه خانه شروع شده است و زمین برای ساخت آن موردنظر نیز مشخص شده است. مدیرعامل شهر صنعتی رشت تصریح کرد: مجری ساخت تصفیه خانه شهر صنعت رشت شرکت آب و فاضلاب استان است و تاکنون 5میلیارد تومان برای ساخت این تصفیه خانه از سوی سازمان برنامه بودجه  تخصیص یافته است. او افزود:برای 7هزار و 500مترمکعب تصفیه پساب با اعتباری بالغ بر 14میلیارد تومان شهر صنعتی در حال طراحی است. مهدوی گفت: برای 15هزار مترمکعب دیگر از طریق سرمایه گذاری خارجی اقداماتی را در حال انجام داریم و هم اکنون کارهای ضمانت بانکی آن در دست اجرا است. او در ادامه با اشاره به اینکه فاضلاب های صنعتی بخش بسیار کمی از آلودگی استان را تشکیل می دهند ،گفت: بخش اعظم فاضلاب هایی که وارد رودخانه ها می شوند از نوع فاضلاب های شهری هستند. وی با بیان اینکه شیرابه سراوان، فاضلاب های بخش کشاورزی و ... نیز ازجمله عوامل آلودگی رودخانه های استان  محسوب می شوند، گفت: اغلب واحدهای صنعتی شهر رشت پیش تصفیه دارند و برای اینکه درمجموع آبی که از بخش صنعت رشت وارد رودخانه ها می شود مشکلی برای زندگی ماهیان و دیگر جانورانی که در رودخانه ها زندگی می کنند،به وجود نیاید،باید هر چه سریع تر ساخت تصفیه خانه مرکزی شهر صنعتی رشت را به اتمام برسانیم. و البته دیگر بخش ها نیز برای جلوگیری از آلودگی ها به رودخانه های استان باید اقدامات لازم را انجام دهند. لزوم نوسازی سیستم تصفیه خانه های مستهلک برخی واحدهای صنعتی در ادامه این همایش اصغر خودکار رییس اداره محیط زیست شهرستان رشت با بیان اینکه هرساله به مناسبت 29دی ماه روز هوای پاک، این روز در شهر نیز گرامی داشته می شود، گفت: گیلان هوای پاک دارد، اما هوای آلوده دیگر استان ها بر محیط زیست گیلان تأثیر می گذارد. او افزود: با آلوده شدن هوای تهران، هم وطنان پایتخت نشین برای فرار از آلودگی هوای شهرشان به گیلان می آیند و با ورودشان به فکر ساخت خانه های دوم می افتند و این چنین اقداماتی خطر تغییر کاربری اراضی ارزشمند گیلان را به دنبال دارد. خودکار ادامه داد: بخش صنعت گیلان نسبت به جلوگیری از ورود پساب های آلوده اقدامات خوبی انجام داده است. او گفت: اگر واحدی قصد بهره برداری داشته باشد، حتماً باید به سیستم پیش تصفیه مجهز باشد در غیر این صورت اداره محیط زیست شهرستان رشت اجازه فعالیت به این واحد صنعتی را نخواهد داد. رییس اداره محیط زیست شهرستان رشت با بیان اینکه اغلب واحدهای صنعتی شهر رشت از سیستم پیش تصفیه برخوردار هستند،گفت: تصفیه خانه شهر صنعتی رشت هم اکنون در حال ساخت است. وی افزود: در حال حاضر رودخانه های رشت از شیرابه های سراوان، فاضلاب های صنعتی رنج زیادی می برد و باید تدابیر خاص در این مورد برای شهرستان رشت انجام شود. وی از صاحبان واحدهای صنعتی که دارای سیستم تصفیه خانه مستهلک هستند خواست هر چه سریع تر برای  نوسازی تصفیه خانه های خود اقدام کنند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code