| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران:دولت انگلیس وزیر جدیدی را با عنوان «وزیر امور تنهایی» منصوب کرده است. «تریسی کروچ»، وزیر تنهایی انگلیس، این مسئولیت جدید را که محوریت آن اجرای راهبردی کلان برای مقابله با معضلات زندگی افراد تنها در انگلیس است، برعهده می گیرد. صلیب سرخ انگلیس اعلام کرده که در حال حاضر بیش از ۹ میلیون تن در این کشور همواره یا اغلب اوقات، تنها هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code