| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:مریم رجبی: جلسه 116 شورای شهر رشت با حضور تمامی اعضا امروز برگزار شد. مهم ترین موضوع مورد بررسی جلسه شورای شهر بررسی پروژه  پارک آبی رشت با حضور داریوش رحمتی معاون اداری و مالی شهرداری رشت، متین عاشوری مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت  و نماینده شرکت داریک نوین سرزمین پارس به عنوان مشاور طرح برگزار شد. (گزارش این جلسه) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (22) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (8)   جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (16) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (18) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (20) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (24) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (1) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (3) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (5) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (7) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (9) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (11) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (4) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (13) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (12) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (2) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (6) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (15) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (17) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (19) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (21) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (23) جلسه 17 کهر شورای شهر رشت (25)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code