| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران: بازیکن سابق تیم ملی،باشگاه کایزرسلاترن و باشگاه استقلال از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. فریدون زندی با انتشار متنی خداحافظی اش از دنیای فوتبال را اعلام کرد. وی نوشت: فکر می کنم دیگر وقتش رسیده که خداحافظی از فوتبال را اعلام کنم. سخت ترین تصمیمی که در زندگی ام گرفتم. بعد از مصدومیت طولانی و سختی که داشتم تصمیم گرفتم از ورزشی که عاشقش هستم و زندگیم را براش گذاشتم کنار برم. می خواهم از خانواده ام، دوستانم، هم تیمی هایم، باشگاه ها و طرفدارانم تشکر کنم، برای حمایت هایشان این سال ها. لحظه های خوب و بد از هیچ کدام پشیمان نیستم و خدا را شکر می کنم که توانستم این سال ها در این لول از فوتبال لذت ببرم. برای آن طرف دارهایی که منتظر برگشتنم بودند باید بگم ببخشید. من آماده بودم و همه سعی ام را کردم ولی دلیلی دارم که این تصمیم را گرفتم. در آخر می خواهم از همسرم تشکر کنم که همیشه من را حمایت کرده مخصوصاً بعد از مصدومیت، عاشقتم. خداحافظی کردن همیشه سخت است ولی برمی گردم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code