| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: آموزش و پرورش می تواند موضوع نقد و حتی طنز برنامه های صداوسیما باشد اما دستمایه هَجو هرگز. در پی اشاره طنز به معلمان در یک برنامه طنز تلویزیونی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به مدیر شبکه نسیم نسبت به آن واکنش نشان داد. به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی دولت؛ در نامه رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آمده است: درآخرین برنامه دورهمی، مجری محترم برنامه، در کنار تجلیل شایسته جایگاه معلمان، شرایط رفاهی فرهنگیان را به نحوی به طنزکشیدندکه بازخورد ها و گلایه های منفی بسیاری از سوی معلمان شریف و فرهیخته کشور به این وزارتخانه واصل شده است. به همین منظور لازم دانستیم این نکته را متذکر شویم که بهتر است مجریان محترم برنامه ها در انتخاب سوژه ها برای خنداندن مخاطبان، گزینه های دیگری را مورد نظر قرار دهند. از این رو ضمن تشکر از حسن توجه شبکه نسیم به فرهنگ و آموزش کشور، به اطلاع می رساند؛ آموزش و پرورش می تواند موضوع نقد و حتی طنز برنامه های صداوسیما باشد اما دستمایه هَجو هرگز. حسب پیام های دریافتی گلایه آمیز متعدد از جامعه معلمان سراسر کشور، یادآوری می کنیم راه حل رفع مسائل معیشتی معلمان و کاستی های موجود این نیست که معلم را سوژه هَجو کنیم و البته چنین اقدامی در شأن رسانه ملی نبود. بر همین اساس مستدعی است در برنامه های آتی دقت بیشتری در ورود به مسائل حرفه ای معلمان داشته باشید
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code