| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران: با حکم محمد احمدی سرپرست فرمانداری رشت علیرضا انصاری به سمت معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد. علیرضا انصاری پیش از این به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار مشغول فعالیت بود و در زمان حضور احمدی در فرمانداری رودبار هم در همین بخش حضور داشت. گفتنی است علی وارسته معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رشت دوم دی ماه با حکم استاندار گیلان به عنوان سرپرست فرمانداری رودسر مشغول فعالیت شده است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code