| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی؛با حکم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کانون سندروم داون گیلان باران (محدثه) نیکراه به عنوان سفیر کودکان سندروم داون گیلان منصوب شد. گفتنی است باران نیکراه دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه گیلان از مجریان گیلان است که به عنوان سفیر کودکان کار استان گیلان نیز فعالیت می کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code