| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران: در دریای کاسپین تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک ایران کشیده شده است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، محققان کشور معتقد هستند داده های تاریخی موجود نشان می دهند حدود 13 سونامی مهم در منطقه دریای کاسپین ثبت شده است، که اکثر آنها در نواحی مرکزی کاسپین به وقوع پیوسته اند. لرزه خیزی قابل توجه ناحیه کاسپین مرکزی ناشی از وجود یک ناحیه فرورانش در این منطقه است از این رو احتمال وقوع سونامی در صورت وقوع زمین لرزه هایی با بزرگای حدود  8 در  آن ناحیه بسیار زیاد است. این محققان بر این باورند بر اساس این واقعیات احتمال رویداد گل فشان، زمین لغزه و زمین لرزه و به تبع آنها احتمال تشکیل امواج بلند سونامی، البته نه به شدت سونامی اقیانوسی، در دریای کاسپین وجود دارد. سونامی ایران تنها محدود به دریای کاسپین نمی شود، بلکه در دریای عمان در محدوده منطقه مکران نیز گسل های فعال زیادی وجود دارد که احتمال زلزله های اقیانوسی در آن وجود دارد. منطقه مکران حدود 600 کیلومتر از نوار ساحلی جنوب شرقی ایران است که در غرب به تنگه هرمز (گسل راستا لغز راستگرد میناب) و در شرق به نزدیکی شهر کراچی (گسل های راستا لغز چپگرد چمن و اورناچ نال Ornach Nal) محدود شده است. در امتداد مکران شاهد فروراندگی قسمت اقیانوسی صفحه عربی به زیر صفحه اوراسیا هستیم. یکی از اثرات این فروراندگی ایجاد آتشفشان های تفتان و بزمان در ایران و سلطان در پاکستان است و همچنین کوه های مکران یکی دیگر از نشانه های اثر فرو راندگی در منطقه است. شواهد تاریخی نشان می دهد زلزله های مختلف و شدیدی در مکران روی داده، ولی تنها زلزله شدیدی که به صورت دستگاهی ثبت شده و سونامی نیز ایجاد کرده، زلزله سال ۱۹۴۵ است که سونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد کرد و به گفته تعدادی از محققان حدود ۴ هزار نفر کشته شدند. گسل مکران فقط حدود ۱۰۰ کیلومتر از سواحل جنوبی ایران فاصله دارد و چنانچه فعال شود، پیش بینی می شود امواج ناشی از فعالیت آن در مدت زمان 20 تا ۳۰ دقیقه به سواحل ایران و پاکستان برسد. گسل های مهم دریای کاسپین دکتر محمد مهدی خطیب، رئیس هیأت مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گسل های کشیده شده در دریای کاسپین گفت: گسل هایی در جنوب دریای کاسپین وجود دارد که تحت عناوین گسل های "کاسپین"، "جنوب کاسپین" و "شمال البرز" از آنها یاد می شود؛  این گسل ها میان رشته کوه های البرز و پوسته کاسپین قرار دارند. وی با بیان اینکه این گسل ها در نقشه های تکنوتیکی ایران آورده شده اند، اظهار کرد: همه این گسل ها جزو گسل های فعال محسوب می شوند و آثار فعالیت این گسل ها از سوی زمین شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. خطیب با تاکید بر اینکه بررسی های تاریخی نشان از رخدادهای زمین لرزه های متعدد بر روی این گسل ها دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس داده های موجود به دست آمده از زمین لرزه های تاریخی و هم زمین لرزه های دستگاهی نشان می دهد که کانون این زلزله ها بر روی این گسل ها واقع شده است و باعث زمین لرزه های متعددی شده اند. رییس هیات مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران اضافه کرد: با توجه به شرایطی که این گسل ها دارند، پتانسیل لرزه خیزی هم برای آنها متحمل است و احتمال حرکت مجدد و رخداد زمین لرزه بر روی این گسل ها وجود دارد. آیا گسل های کاسپین غیر فعال بودند؟ این استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با اشاره به برخی گفته ها در زمینه فعال شدن مجدد گسل های دریای کاسپین، توضیح داد: گسل های فعال به گسل هایی گفته می شود که در طی 35 هزار تا 500 هزار سال گذشته حداقل یک تا دو زمین لرزه داشته باشند. وی اضافه کرد: حال ممکن است فعالیت این  گسل ها مربوط به زمانی باشد که امکانات لازم برای دریافت اطلاعات آن را نداشتیم و داده های موجود بر اساس مطالعات زمین شناسی است که بر روی ترانشه ها صورت گرفته است و یا مربوط به داده های اخیر باشد که با استفاده از ایستگاه های لرزه نگار به ثبت رسیده است. خطیب ادامه داد: محققان این حوزه بر اساس یافته های جدید به دست آمده از این مطالعات احتمال رخداد لرزه ای جدید بر روی گسل ها را محاسبه می کنند و بر این اساس احتمال رخداد لرزه ای جدید را می دهند. سونامی در دریای کاسپین این محقق حوزه زمین ساخت با تاکید بر اینکه احتمال سونامی در دریای کاسپین وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه اطلاعات تاریخی از سونامی های دریای کاسپین در دست نیست ولی محققان کشور در این زمینه پروژه های مطالعاتی را در دستور کار دارند. وی در عین حال تاکید کرد: ولی مطالعات ما نشان می دهد که دریای کاسپین پتانسیل سونامی را دارد ولی نمی توان وقوع آن را پیش بینی کرد. صاحبان اصلی گسل های کاسپین رئیس هیات مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران با اشاره به 3 گسل اصلی دریای کاسپین گفت: همه این گسل ها در جنوب دریای کاسپین و در داخل خاک ایران قرار دارند. وی ادامه داد: هرچه به سمت غرب دریای کاسپین برویم گسلی به نام گسل "آستارا" کشیده شده که از کنار شهر آستارا عبور می کند. خطیب با تاکید بر اینکه این گسل یکی از گسل های فعال حاشیه دریای کاسپین است، اضافه کرد: ادامه این گسل وارد کشور آذربایجان خواهد شد. وی افزود: از طرف دیگر گسل دیگری به نام گسل "عشق آباد" وجود دارد که در کشور ترکمنستان قرار دارد ولی ادامه این گسل وارد پوسته کاسپین و دریای کاسپین می شوند. این محقق تاکید کرد: ولی گسل های "کاسپین"، "جنوب کاسپین" و "شمال البرز" همگی در داخل خاک ایران قرار دارند. سونامی دیگر در دریای جنوب ایران استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با اشاره به گسل های موجود در دریای عمان (جنوب ایران) گفت: گسل های این دریا با عنوان گسل مکران شناخته می شود که شرایط آن با گسل های دریای کاسپین متفاوت است. وی به بیان تفاوت های میان گسل های دریای کاسپین با دریای عمان اشاره کرد و توضیح داد: پوسته اقیانوسی عمان در محل مکران در زیر پوسته قاره ای در حال فرو رفتن است از این رو در این منطقه با "فرورانش قاره ای" مواجه هستیم از این رو از سواحل مکران تا جازموریان منطقه فشاری ایجاد شده است که گسل های متعدد با روند شرقی-غربی در آن وجود دارد. خطیب، مهمترین گسل های مکران را گسل های "قصر قند" و "بشاگرد" را از مهمترین گسل های منطقه مکران نام برد و گفت: مجموعه گسل های مکران نیز از جمله گسل های فعال هستند به گونه ای که داده های دستگاه های لرزه نگاری و شتابنگاری نشان می دهد که در این منطقه دارای زمین لرزه های متعددی است ضمن آنکه داده های تاریحی نیز نشان از لرزه خیزی بالای این گسل دارد. این محقق با بیان اینکه در مکران دو نوع زمین لرزه وجود دارد، اظهار کرد: یک دسته از زمین لرزه ها کم عمق و دسته دیگر از زلزله ها دارای عمق زیاد هستند، ادامه داد: زمین لرزه ها با عمق زیاد، زمین لرزه هایی هستند که مربوط به شکستن پوسته اقیانوسی فرو رونده به زیر پوسته ایران درمکران می شود که گاه عمق زلزله های آن به 300 کیلومتر نیز می رسد. وی با تاکید بر اینکه سازوکار زمین لرزه های منطقه مکران با سایر زمین لرزه های کشور متفاوت است، خاطر نشان کرد: زمین لرزه های منطقه مکران زمین لرزه هایی با سازوکار کششی هستند که در اعماق زمین رخ می دهند. خطیب نمونه این نوع زمین لرزه در مکران را زمین لرزه سراوان 3 سال قبل دانست که بزرگای آن 7.6 ریشتر رخ داد که عمق آن در 300 کیلومتری بوده است. علی رغم بزرگای بسیار زیاد این زلزله، به دلیل عمق زیاد بر روی زمین آسیب جدی وارد نکرد. وی با تاکید بر اینکه در جنوب سونامی تنها در دریای عمان است، توضیح داد: خلیج فارس جزء پوسته اقیانوسی نیست از این رو سونامی در این خلیج رخ نخواهد داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code