| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران/آیسان حقیقت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان به عنوان یکی از سازمانهای تازه تاسیس در گیلان وضعیت مناسبی ازنظر زیرساخت را ندارد.  این سازمان براساس شرح وظایف خود باید مجهز به کتابخانه، تالار مطالعه و مخزن استاندار تجهیزات لازم برای تشخیص و مرمت اسناد با ارزش باشد. ولی مدیر این سازمان در گیلان از وضعیت رضایت ندارد و امیدوار است تا توجه بیشتری به این مرکز صورت گیرد. در حال حاضر مخزن و تالار مطالعه این سازمان در دست تعمیر قرار دارد.(مشروح گزارش - گفت و گوی نگاه ایران با ژاله حساس خواه رئیس این سازمان را اینجا بخوانید)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code