| شنبه، 28 فروردین 1400
شراره کاووسی مشاور استاندار و دبیر کارگروه توسعه استان؛
       کد خبر: 163591
نگاه ایران: مشاور استاندار گیلان، 42 طرح از 48 طرح را در راستای سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: کمیته های تخصصی توسعه راهبردی بازوان اجرایی دستگاه ها هستند. به گزارش ایسنا، شراره کاووسی در شورای برنامه ریزی توسعه استان که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در ادبیات توسعه، سیستمی در جستجوی توسعه تعریف می شود که از جنبه بنیادی توانایی تجزیه و تحلیل سیستم و پیرامون خودش برخوردار باشد و نگاهش را به آینده معطوف کند. وی با اشاره به وضعیت کلان استان گیلان در نظام اجرایی طرح های توسعه راهبردی، افزود: انسان، فعالیت و فضا سه مولفه اساسی است. براساس آخرین نتایج سرشماری، جمعیت استان گیلان بالغ بر 2 میلیون و 530 هزار نفر می باشد که در مقایسه با سرشماری سال 65، به طور متوسط سالانه 3 هزار نفر به جمعیت استان افزوده شده است. دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی استان گیلان، نرخ رشد طبیعی و سالانه در چهار سرشماری منتهی به سال 95 را کمتر از یک درصد دانست و گفت: استان گیلان به لحاظ رشد جمعیت در وضعیت حاد به سر می برد، زیرا نرخ رشد استان از نرخ رشد کشور هم کمتر است و لذا سهم جمعیتی ما در کل کاهش می یابد. هم اکنون سهم 3.17 درصدی از جمعیت کشور را داریم. مشاور استاندار، مهاجرت روستاییان به شهرها و تبدیل برخی روستاها به شهر را عامل رشد منفی جمعیت روستایی دانست و تصریح کرد: نرخ رشد سالانه جمعیت شهری افزایش یافته، اما جمعیت روستایی گیلان از جمعیت کل کشور در حال کاهش پیدا کردن است. استان گیلان مسن ترین جمعیت کشور را دارد وی با بیان اینکه استان گیلان مسن ترین جمعیت کشور را دارد، اضافه کرد: جمعیت زیر 14 سال ما در حال کاهش و جمعیت میانسال ما رو به رشد است. این در حالی است که جمعیت سالخورده ما با نرخ رشد بالا افزایش می یابد. فشارهای تراکم جمعیت در نقاط جلگه ای گیلان به محیط زیست کاووسی تراکم جمعیت استان گیلان در نقاط جلگه ای را به شدت در حال افزایش دانست که به محیط زیست فشار وارد می کند و گفت: دو شاخص «بازار کار» و «تولید» حائز اهمیت است لذا نرخ مشارکت اقتصادی ما از 43.2 درصد در سال 85 به 38.8 درصد در سال 90 تقلیل پیدا کرده و تا سال 95، روند فزاینده داشته، اما هنوز کم است که میزان عرضه نیرو در بازار کار را نشان می دهد. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان از سال 90 به بعد روند نزولی داشته و در سال 95 به 11.3 درصد رسیده است، یادآور شد: نرخ بیکاری سال 95 با سال 85 برابر بوده است لذا اگر این نرخ را با جمعیت جوان استان مقایسه کنیم، بدین معنی است که در سال 95، حدود 34 درصد از جمعیت فعال گیلان بیکار هستند که نرخ بالایی است. نرخ 55 درصدی بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی در گیلان دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی گیلان، نرخ بیکاری زنان 24-15 سال را حدود 52 درصد در سال 95 دانست و عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری زنان در حالی صورت گرفته که نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند افزایشی دارد. نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی استان نیز حدود 55 درصد است. رشد اقتصادی در گیلان مستمر و پایدار نیست کاووسی، رشد اقتصادی را رشد مطلوب، مستمر و پایدار اقتصاد دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی گیلان بسیار نوسانی است و حتی در سال 91 به منفی 5، یعنی دو درصد پایین تر از کشور رسید. علی رغم رشد اقتصادی مثبت کشور در سال 93، گیلان رشد منفی 2 را تجربه کرد. اقتصاد با ساختار خدمات، جذب کننده نیروی جوان تحصیلکرده نیست وی با اشاره به سهم بخش های اقتصادی در تولید گیلان، متذکر شد: از 15 بخش فعال در اقتصاد، 6 بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان، عمده فروشی، حمل و نقل و مستقلات کسب و کار 71 درصد تولید ثروت در استان را به خود اختصاص می دهد که از این میزان، 40 درصد مربوط به بخش های خدماتی غیر مولد و 25 درصد مربوط به کشاورزی است لذا اقتصاد با ساختار خدمات، جذب کننده نیروی جوان تحصیلکرده نخواهد بود. مشاور استاندار، با بیان اینکه درآمد سرانه استان و کشور در سال 80 برابر بوده است، گفت: در سال 93 درآمد سرانه ما 71 درصد درآمد سرانه متوسط یک فرد در کشور بود. طی بازه زمانی سی ساله، پهنه های جنگلی 7.5 درصد کاهش، پهنه های کشاورزی 1.7 درصد افزایش، پهنه های مرتعی 6.9 درصد افزایش، پهنه های آبی و اراضی تالابی 46 درصد کاهش و سکونتگاه های استان صد درصد افزایش را نشان می دهد. تولید روزانه 2 هزار تن زباله در استان وی با اشاره به تولید روزانه 2 هزار تن زباله در استان، فشار بر محیط زیست را بالا دانست و اضافه کرد: توسعه پایدار، متوازن، یکپارچه و انسان محور نیازمند آسیب شناسی و بررسی مشکلات اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیربنایی، شناسایی و بهره گیری حداکثری از کلیه ظرفیت های استانی و توسعه زیرساخت هاست. کاووسی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تامین منابع مالی برای اقتصاد، ایجاد تعادل های منطقه ای، ایجاد اشتغال، توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای بهره وری و تقویت زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی و صنعتی، توسعه گردشگری، ارتقای زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت های خالی مناطق خاص، ارتقای بخش سلامت، آموزش و ورزش و نگاه به اقتصاد برونگرا، دانش بنیان و مقاومتی را از جمله محورهای برنامه ششم دانست. وی با بیان اینکه 48 طرح توسعه راهبردی گیلان با نگاه به محورهای توسعه پایدار در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: احیای تالاب انزلی، مدیریت جامع پسماند، سند توسعه اشتغال، توسعه اشتغال روستایی، صنایع دستی و مشاغل خانگی، توسعه تجارت، توسعه گردشگری دریایی، توسعه منظومه های گردشگری، پتروشیمی و صنایع پایین دست و توسعه حمل و نقل ریلی از جمله این طرح هاست. دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی گیلان، 42 طرح از 48 طرح را در راستای سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: کمیته های تخصصی توسعه راهبردی بازوان اجرایی دستگاه ها هستند. سند راهبردی شامل تصویر کلان راهبردها، سیاست ها، الزامات، تحقق اهداف و منابع مالی و شیوه تامین آن می باشد که توسط کمیته های تخصصی براساس گزارش عملکرد گذشته و ظرفیت های آینده و با عنایت به تصویر کلان استان و سایر بخش ها و فعالیت های مرتبط طی سال های 1401-79 تنظیم می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code