| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:برای خرید خودرو جیلی در بازار باید حداقل 51 میلیون تومان هزینه کرد.
به گزارش میزان، قیمت مدل های خودرو جیلی در بازار به شرح جدول زیر است:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code