| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران: ظهر امروز پل جوان در زیر باران افتتاح شد. پل جوان که  بر روی رودخانه زرجوب احداث شده است کنارگذرهای رودخانه زرجوب خیابان جوان و خیابان شهیدان عاطفی را را به یکدیگر مرتبط می کند. این پل با هزینه 15 میلیارد ریالی در طول 4 ماه به اتمام رسیده است. در مراسم افتتاح پل جوان محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، اسماعیل حاجی پور ، فاطمه شیرزاد، فرهاد شوقی و منوچهرجمالی از اعضای شورای شهر و سمیه رستگار شهردار منطقه 3 حضور داشتند. پل جوان رشت (2) پل جوان رشت (3) پل جوان رشت (4) پل جوان رشت (5) پل جوان رشت (6) پل جوان رشت (9) پل جوان رشت (8) پل جوان رشت (11) پل جوان رشت (10) پل جوان رشت (11) پل جوان رشت (12) پل جوان رشت (13) پل جوان رشت (15) پل جوان رشت (20) پل جوان رشت (16) پل جوان رشت (18) پل جوان رشت (17) پل جوان رشت (19)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code