| شنبه، 28 فروردین 1400
در مراسم رونمایی از کتاب «پوپولیسم چیست؟» در رشت مطرح شد؛
       کد خبر: 163421
نگاه ایران/امیرحسین کریمی؛ مراسم رونمایی از کتاب «پوپولیسم چیست؟» اثر یان ورنر مولر و با ترجمه بابک واحدی امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در مرکز فرهنگی هنری آسمان رشت برگزار شد. این برنامه که با حضور مترجم اثر و جمعی از اساتید دانشگاه تدارک دیده شده بود، به بررسی موضوعات کلی کتاب و همچنین تحلیل نظریه های مختلف جامعه شناختی و فلسفی پرداخته شد. در این گردهمایی فرهنگی بابک واحدی، مترجم کتاب ضمن قرائت بخش هایی از کتاب به بررسی فصل های مختلف و همچنین موضوعات مست تر در کتاب پرداخت. نگاه متقابل نویسنده و جامعه به هم واحدی در ابتدا به بررسی نگاه متقابل نویسنده و جامعه به یکدیگر پرداخت و عنوان کرد: نویسنده نگاهی انسانی به وقایع اروپای شرقی دارد و از این منظر بسیار جالب است اما نکته ی مهم امر نگاه بدبینانه به نویسنده در کشورهای اروپای شرقی است. آرزوهای آرمانی و واقعیات غیرآرمانی این مترجم جوان در ادامه افزود: نویسنده نگاه های مردم هر یک از کشور ها را در هر فصل پرداخته است و تلاش کرده تا وقایعی را که برای مردم ایجاد شده اند واشکافی کند. او همچنین گفت: او در کتاب هایش به این نکته تاکید دارد که مردمی که تحت سیطره نظام استبدادی بوده اند انتظاراتی داشته اند که ذره ذره به آن ها رسیده است اما پس از گذار متوجه شده اند که خبری از آرزوهای آرمانیشان نبوده است. زنجیر پیوسته کمونیسم بر گلوی مردم سراسر جهان واحدی در ادامه با بسط دادن شیوه و تفکر کمونیسم به همه حکومت های جهان تاکید کرد: کمونیسم نمی تواند منحصر به حکومت هایی خاص با نظام سیاسی خاص باشد و بالطبع همه حکومت ها مدام در معرض خطر کمونیسم اند. او در توضیح این موضوع معتقد است: این کتاب محدود به اروپای شرقی نیست و عملا مربوط به تمام کشورهایی هستند که یا گرفتار کمونیسم بوده اند یا در معرض ابتلا به آنند. دردهای مشترک با تاریخ های متفاوت مترجم کتاب پوپولیسم چیست معتقد است مردمی که تحت اشکال مختلف استبدادی هستند تاریخ سیاسی اجتماعی یکسانی ندارند اما سبک زندگی و دردهای این مردمان بسیار به هم شبیه است. توضیحاتی از پوپولیسم حاکم بر جهان مترجم اثر در توضیح کتاب عنوان کرد: «پوپولیسم چیست؟» سال ها پس از سایر کتاب های نویسنده نوشته شد و زمانی بود که موج های بسیاری از پوپولیسم جهان را درنوردیده بود. جدای از این، کتاب فارغ از جهت گیری ها به آسیب شناسی پوپولیسم چپ و راست می پردازد. اما نکته اصلی در کتاب این است که به ما یادآوری کند ما هیچ شناخت کلی از پوپولیسم نداریم و تئوری ها با هم متفاوت است. او همچنین اضافه کرد: اکنون دیگر زمان آن نیست که بخواهیم راجع به پیشگیری از پوپولیسم بحث کنیم، بلکه بحث بر سر ارائه راهکاری برای مقابله با پوپولیسم است. جریان پوپولیسم با چهره های متفاوت دموکراسی را به قهقرا می برد واحدی در ادامه و در پایان بخش صحبت هایش تاکید کرد: اگر وقایع تاریخی را نشناسیم، آن وقایع مجددا در قالبی جدید بر ما سلطه خواهند یافت و از این مدخل پوپولیسم زمینه آسیب به دموکراسی را فراهم می کند و اگر مراقب نباشیم جریان پوپولیسم با چهره های متفاوت دموکراسی را به قهقرا خواهد برد. زندگی مدرن بر دوش تقسیم کار است در ابتدای این نشست هم عباس نعیمی جامعه شناس به بررسی مکتب های مختلف پرداخت و مراسم را با توضیح و تفصیل مکتب ها آغاز کرد. نعیمی در توضیح زمان اصلی وقوع انقلاب ها گفت: مرحله تاریخی بر اساس وجه تولید باید به عالیترین درجه خود برسد تا اینکه زمان واقعی انقلاب ها فرا برسد. او همچنین افزود: جامعه باید به آن سطحی برسد که به صورت خودجوش توان و پتانسیل انقلاب را داشته باشد و ما هرگز نباید کاتالیزورر این رویداد باشیم. سردمداران کمونیسم جهان این استاد جامعه شناسی در ادامه با اشاره به ارتباط بحث انقلاب ها و جریان کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسیم تصریح کرد: در جهان معاصر دو کشور شوروی و چین به عنوان سردمدار کمونیسم شناخته می شوند و اگر بپذیریم که انقلاب روسیه نقطه عطفی در تاریخ مارکسیسیم و سوسیالیسم باشد ما هر تعریفی که بر جمع گرایی دلالت داشه باشد و در پی تغییر باشد را می توانیم دسته ای از تفکرات سوسیالیسمی بدانیم. لنسیسم از دو دیدگاه نعیمی با ورود به بحث لنسیسم گفت: دو تلقی عمده از لنسیسم وجود دارد که در وهله اول معتقد است لنسیسم نتیجه منطقی مارکسیسم است و در وهله دوم لنسیسم را تجدیدنظرخواهی در آرای مارکسیسیم می داند. او همچنین در شرح لنین گفت: لنین دو سوال اساسی را درباره فلسفه ماکسیسیم مطرح می کند که بر این اساس اند: لنین در ابتدا می پرسد که زمان حتمی وقوع یک انقلاب چه زمانی است؟ و بعد ما را با این چالش رو به رو می کند که حال این انقلاب چگونه و با چه سازوکاری رخ می دهد. سیر تحولات لنین تا کنون عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ادامه به بررسی سیر تاریخی لنین پرداخت و تشریح کرد: لنین معتقد بود که انقلاب ها رخ می دهند و این از قاعده اختیار ما خارج است چرا که این نظر او ناشی از دید بسیار ساختاری او به مسئله بود. مسئولیت بورژوا در کمک به وقوع انقلاب او همچنین افزود: هنگامی که سرمایه دار به بلوغ سیاسی خود می رسد انقلاب رخ می دهد. تضادهای سرمایه داری باید بالغ شوند تا ریشه انقلاب بارور شود و در این زمان نیرو های بورژوا هستند که آوانگارد انقلاب هستند. نعیمی در توضیح وظیفه سیاسی طبقه بورژوا ادامه داد: نیرو های بورژوآ هم انقلابی هستند و هم انقلاب آفرین.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code