| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران: برای خرید تویوتا، کمری GLX در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۹۲ میلیون تومان پرداخت کرد.
 به گزارش میزان برای خرید تویوتا، کمری GLX در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code