| جمعه، 23 مهر 1400
نگاه ایران: حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران سخنرانی کرد. مهم ترین بخش های سخنرانی روحانی به این شرح است: - بد ترین جوانمرگی، جوانمرگی مطبوعات و رسانه است - کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. - اگر قانون مشخص و شفاف باشد نمی توانند با پیدا کردن یک کلمه نشریات را توقیف کنند. - اولین جریمه اعدام نیست، توقیف نیست. - هر مامور امنیتی که نمی تواند معیار برای مطبوعات و نشریات باشد. - ما نیازمند یک نظام و یکسانی همه در برابر قانون هستیم. - افتخار قانون اساسی ما این است که همه در برابر قانون حتی رهبری در برابر قانون یکسان هستند. - مگر قابل قبول است برخی از رسانه ها از تنبیه و توبیخ در امنیت باشند، که هرچه می خواهند بگویند و گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل کنند. - از برخی روزنامه ها می شود فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود و آبروی چه کسی می رود. - انقلابی بودن یعنی دروغ نگفتن، یعنی به دیگران تهمت نزدن، یعنی چهره بزرگان نظام را حفظ کردن، یعنی به مردم امید دادن، یعنی به مردم اعتماد دادن. - ناهماهنگی راهبردی خطری است که می تواند کشور را تهدید کند. - همه رسانه ها باید در برابر قانون یکسان باشند. اگر چنین بود ما یک کشور انقلابی است. - برخی رسانه ها پلیس مخفی هستند. - دستگاه قضایی پایگاه امن مردم است. - قاضی مامن جامعه است. مردم باید امنیت و عدالت و یکسانی را در سراسر کشور احساس کنند. - اگر عدالت یکسانی در جامعه برقرار شد ما بهتر می توانیم از فکرمان برای آگاهی جامعه استفاده کنیم. - امروز رسانه یک طرفه به سمت پایان رفته است. - ما امروز در جامعه در دو زمینه نیاز به القای امید داریم. - اقتصاد جامعه ما از قبل انقلاب و بعد از انقلاب بیماری هایی داشت که تحریم به آن اضافه شد. با برداشتن تحریم این اقتصاد تحرک پیدا می کند اما این به معنای رفع بیماری نیست. - بزرگ ترین عمل ضد انقلابی عمل یاس است. - آن روزنامه ای ضد انقلاب است که وقتی آن را ورق می زنیم امید و اعتماد را از شما می گیرد. - روزنامه ها باید واقعیت را بیان کند. با پول بیت المال و پول حاکمیت علیه افتخار حاکمیت؟ با پول دولیت علیه دولت؟ پول مردم علیه مردم؟ اگر با پول مردم علیه راه مردم اقدام می کنید با اجازه چه کسی است؟ - افتخار ملی ما این بوده که نمایندگان ملت توانسته اند به خوبی از حقوق حقه دفاع کنند این نمی تواند قابل قبول باشد که با پول مردم علیه راه مردم کار شود. - دولت باید نقد شود. قوه قضائیه هم باید نقد شود. امام مسلمین هم باید نقد شود. - نیروگاه اراک دیروز با اراکی که امروز داریم می سازیم بسیار متفاوت است. راکتور اراک ارتقا یافته و بسیار مدرن تر می شود. - با اجرای توافق سانتریفیوژ ها مدرن تر می چرخند. - در قطعنامه جدید حق غنی سازی ایران رسما اعلام شده است. - انتقاد حق مطبوعات و رسانه است. اما نقد باید منصفانه باشد. البته پاسخ هم باید مسوولانه و صحیح باشد. - هر متنی غیر از کلام خدا قابل نقد است - قوه قضاییه و مجلس هم باید نقد شود. - همه باید نقد شوند منتهی نقد نه اتهام، نقد نه تخریب، نقد نه دروغ. - آیا این درست که رسانه ما از نقد شروع کند. یا باید واقعیت را بگوید و بعد نقد کند. - آن رسانه ها که ناامیدی را تزریق می کنند عددشان محدود است. - من از همه رسانه ها، حامی و منتقد تشکر می کنم ولی نمی توانم از رسانه ای که اخلاق رسانه را زیر پا می گذارد و بذر ناامیدی می پاشد تجلیل کنم. - به چه جهت مردم را می ترسانیم و تصویرهای سیاه را برای مردم ترسیم می کنیم؟ - شرایط امروز ما بهتر است. امید مردم به مشارکت بهتر است. مردم بیش از گذشته آماده حرکت اقتصادی در جامعه هستیم. - هر کشوری رقبایی دارد اما مداوم فضای کشور را مسموم کردند برای اینکه نگذارند از فضای پسابرجام استفاده کنیم. - اختلاف بین مردم ایجاد نکنیم. ما همه ایرانی هستیم. ما همه علاقه به نظام داریم. ما هم علاقه به ایرانی آباد داریم. - جامعه ما انقلابی بماند یعنی تهمت و دروغ نباشد. به صرف اتهام یک آقایی و سازمانی، قبل از دادگاه، آبروی افراد را نبریم. بیخودی آبروی مردم نبریم، این خلاف قانون اساسی و شرع است. - در انتخابات اسفند همه بیایند. - در آینده باید یارانه مطبوعات به سمت چاپ و توسعه توزیع باشد. - باید همه در فضای مطبوعات همه بتوانند حضور داشته باشند. - ما آینده ای به مراتب بهتر از امروز خواهیم داشت. - اولین امید، امید در شرایط پسابرجام و پسا تحریم و استفاده از شرایطی که بوجود آمده است. - به چه دلیل مردم را بی دلیل می ترسانیم. بی تردید شرایط ما از سالهای گذشته بهتر است، امید مردم به مشارکت بیشتر است، وضعیت بین المللی ما بهتر است. - شرایط منطقه را ببینیم و درس بیاموریم. - ما همه ایرانی هستیم، انقلابی هستیم و به نظام اعتقاد داریم. ما هم ایران آباد را می خواهیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code