| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:  رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت گفت: نصب زباله سوز تنها راهکار برون رفت مشکل جایگاه دفن زباله سراوان است.

به گزارش ایسنا، اصغر خودکار گفت: روزانه 600 تن به جایگاه دفن زباله سراوان رشت افزوده می شود و با ورود هر گردشگر به ازای هر نفر 800 گرم زباله بیشتر به این جایگاه دفن زباله وارد می شود.

خودکار با بیان اینکه همچنان ورود شیرابه های سراوان به رودخانه های رشت در حال انجام است، از همه مسئولین مربوطه شهرستان رشت خواست تا حل مشکل جایگاه دفن زباله سراوان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت تصریح کرد: هرچه سریعتر باید دستگاه زباله سوز در این جایگاه نصب شود.

وی تاکید کرد: تنها راهکار برون رفت از معضل پسماند در جایگاه دفن زباله سراوان نصب هر چه سریعتر زباله سوز است.

وی در خصوص احتمال رانش دوباره در این جایگاه گفت: تا زمانی که زباله سوز در این جایگاه نصب و راه اندازی نشود، با توجه به تلمبار زباله ای که در این جایگاه صورت می گیرد، همیشه احتمال رانشی دیگر وجود دارد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code