| شنبه، 24 مهر 1400
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان خبر داد:
       کد خبر: 16303
نگاه ایران: سفیر ایران در جمهوری آذربایجان از ۲۴ ساعته شدن گمرکات مرزی آستارا در گیلان و بیله سوار در اردبیل به منظور تسهیل در رفت آمد اتباع ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. محسن پاک آیین محسن پاک آیین با اشاره به اینکه ۲۴ ساعته شدن گمرک آستارا در استان گیلان و گمرک بیله سوار در استان اردبیل در نشست مشترک وزیران ارتباطات ایران و اقتصاد آذربایجان در آستارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: موضوع شبانه روزی شدن فعالیت این دو مرکز، پیشنهادی است که از طرف هر دو کشور مطرح و با استقبال طرفین در مرحله بررسی نهایی قرار گرفته است. وی با تاکید بر تسهیل در رفت و آمد مرزی بین دو کشور همسایه افزود: با روند روبه رشد افزایش مبادلات مرزی و نیز تردد اتباع دو کشور ضروری است که خدمات رسانی مرزی در گمرکات آستارا و بیله سوار هر دو کشور شبانه روزی شود. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: هم اکنون فعالیت مرزهای جلفا و پلدشت از مناطق  هم مرز ایران با جمهوری آذربایجان به صورت ۲۴ ساعته است و رفت و آمد مرزی در بهترین وضعیت ممکن انجام می شود. پاک آیین با بیان اینکه مرز زمینی آستارا یکی از فعالترین و پرتردد ترین گذرگاه های مرزی جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: در حال حاضر امور محوله در گمرک آستارا به صورت ۱۲ ساعته و به روال عادی و روان انجام می شود. وی با اشاره به روابط خوب گمرکی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: در طول سه سال فعالیت به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، بسیاری از مشکلات گمرکی دو کشور حل و ساماندهی خوبی شده است و برخی اشکالات جزئی نیز با همت دو طرف رفع خواهد شد. سفیر ایران در باکو ادامه داد: روسای گمرکات مرزی دو کشور نیز ارتباط خوب کاری با هم دارند و به طور منظم در طول سال با یکدیگر دیدار داشته و مشکلات را بررسی و حل می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code