| دوشنبه، 07 آذر 1401
شورای شهر تهران تصویب کرد؛
       کد خبر: 162981
نگاه ایران: 2 فوریت طرح پیشنهادی احمد مسجدجامعی مبنی بر «جانمایی محلی برای برگزاری تجمع و اجتماعات مردمی» در جلسه امروز - یکشنبه - شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. به گزارش ایرنا، براساس این طرح شهرداری تهران موظف است در چارچوب مدیریت شهری و با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت کشور مکان های مناسبی برای این اجتماعات تعیین و ظرف یک ماه برای بررسی به شورا ارائه کند. احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در توضیح طرح پیشنهادی خود، گفت: بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح، در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و در روزهای اخیر نیز از سوی مسئولان به این حق تصریح و تاکید شده و آن را جزء حقوق شهروندی برشمرده اند. وی افزود: آزادی بیان، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ حیات شهر، مشارکت فعال شهروندان در نقد دستگاه های اجرایی از دیگر مواردی است که ضرورت تعیین مکانهای مناسب را نشان میدهد. مسجدجامعی افزود: در حال حاضر در تهران به لحاظ کالبدی و شهری مکانی وجود ندارد که مردم در انجا اعتراض های خود را مطرح کنند بنابراین شهرداری موظف است در چارچوب مدیریت شهری و با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله وزارت کشور مکان مناسبی را تعیین کند. وی اظهار کرد: به طور طبیعی، صدور مجوز تجمع ها به شهرداری ارتباطی ندارد و شهرداری در حد وسع خود و در چارچوب وظایف شهروندی این طرح را اجرا خواهد کرد. مسجدجامعی با بیان اینکه نمی خواهیم این مساله را امنیتی کنیم، تاکید کرد:این طرح ساز و کار و فضایی ایجاد می کند که منتقدان بتوانند حرف خود را بزنند. میرلوحی عضو شورای شهر تهران در دفاع از این طرح گفت:اصل 27 قانون مبنی بر حق برگزاری تجمع ها می باشد 40 سال است که این اصل تعطیل است. وی با تاکید بر تسهیل راه های قانونی تحقق این اصل افزود: نباید اعتراض های مردمی را به حوزه سیاست محدود کنیم و این اشتباه است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مسائل سیاسی و امنیتی گره بزنیم، نمونه ان اعتراض های اخیر است که همه اذعان دارند ریشه اقتصادی دارد اما سیاسی شده و همه مخالفان حتی ترامپ رئیس جمهور امریکا راجع به آن اظهارنظر کرده اند. افشین حبیب زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین خصوص گفت: این طرح نباید حقوق شهروندی را تهدید و محدودیت مکانی برای تجمع معترضان ایجاد کند. رسولی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با طرح تعیین محلی برای تجمع های مردم، گفت: این مساله به مقامات امنیتی و استانداری مربوط است و در حوزه مدیریت شهری قرار نمی گیرد. وی با بیان اینکه شورای پنجم دچار بیش فعالی شده، افزود: تا کنون هیچ تقاضایی مبنی بر تعیین یک مکان برای تجمع ها از سوی مسئولان به ویژه وزیر کشور به عنوان نهاد عالی مسئول د راین خصوص به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نشده است و شورای شهر ضرورتی برای ورود به این مساله ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code