| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آخرین وضعیت پرداخت بدهی، بدهکار ۵۰۰ میلیارد تومانی این صندوق را تشریح کرد. اسدالله عباسی سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان  در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه گزارش این تحقیق و تفحص تدوین و  به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، گفت: زمان قرائت این گزارش در صحن علنی پارلمان باید از سوی هیات رئیسه تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه تخلفات رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان احصا و به قوه قضائیه ارجاع شده است، ادامه داد: قوه قضائیه نیز در حال رسیدگی به این پرونده است، البته در روند تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیز قوه قضائیه همکاری های لازم را با مجلس داشت. سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به آخرین پیگیری ها برای  پرداخت بدهی 500 میلیاردی یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان که به کشور آلمان متواری شده است، گفت: در حال حاضر وکیل این فرد در جهت پرداخت بدهی ها به صندوق، پیگیر موارد است. عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد:هنوز قیمت گذاری کارشناسانه بر روی اموال این فرد انجام نگرفته است، این فرد در ایران اموالی دارد و هنوز این اموال قیمت گذاری نشده و قوه قضائیه در حال حاضر مشغول بررسی روی این اموال است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code