| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان از ادامه ابرناکی، مه آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما و بارندگی در استان تا فردا (یکشنبه) خبر داد. به گزارش ایرنا مازیار غلامی بیان کرد: نقشه های هوا شناسی نشان دهنده تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه است که بر این اساس طی ۳۶ ساعت آینده، شرایط برای ابرناکی، مه آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، بارندگی و وزش باد (گاهی شدید) و در ارتفاعات بارش برف مهیاست. وی آسمان امروز گیلان را نیمه ابری تا ابری و مه آلود، بعضی ساعت ها بارندگی و وزش باد (گاهی شدید بویژه طی عصر و شب)، کاهش نسبی دما، اواخر وقت در ارتفاعات بارش برف عنوان و برای فردا نیز آسمان استان را ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد، ارتفاعات بارش برف، طی عصر و شب با قطع بارندگی و کاهش ابر پیش بینی کرد. غلامی افزود: بیشینه دمای گیلان طی شبانه روز گذشته با ۱۷ درجه مربوط به منجیل و کمینه دما با ۲ درجه مربوط به ماسوله ثبت شده است. سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان بیشینه و کمینه دمای رشت طی شبانه روز گذشته را نیز به ترتیب ۱۳ و شش درجه ذکر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code