| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد:سپیدرود رشت آنقدر هوادار دارد که برای دیدن بازی هایش نیاز به ارائه بسته های تشویقی نباشد اما عاشقان سپیدرود امروز هیجان زده تر از روزهای دیگر بودند. هیجان دیدن یک «جادوگر» کنار نیمکت تیم محبوب گیلانی ها. امیدهای تازه برای عاشقان ارتش سرخ با حضور جادوگری که لقب شماره ۸ محبوب در فوتبال ایران یعنی علی کریمی است، در رشت ایجاد شده. هر چند امروز ورد «جادوگر» نتوانست سپیدرود را پیروز از میدان خارج کند اما روح جنگندگی دمیده شده در ارتش سرخ  عیان بود و امیدهای عاشقان سپیدرود را برای باقی ماندن در لیگ برتر حفظ کرد. با علی کریمی در اولین تجربه حضور برروی نیمکت تیم سپیدرود رشت طی 90دقیقه بازی همراه بودیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code