| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:باتوجه به افزایش تلفات فوک خزری، براساس تفاهم نامه میان شرکت کشتیرانی دریاى خزر متعلق به کشتیرانى جمهورى اسلامى و سازمان محیط زیست، از این پس کشتی های ایرانی بانماد فوک خزری درآب های دریای کاسپین شناور می شوند.
به اشتراک بگذارید:
برچسب‌ها: فوک خزری

نگاه شما:

security code