| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران: سخنگوی دولت درباره جزئیات طرح رتبه بندی معلمان توضیح داد. طبق قولی که دولت به فرهنگیان داده بود از ابتدای مهرماه امسال، طرح رتبه بندی فرهنگیان در سراسر کشور اجرا شد که این مهم در وضعیت معیشت فرهنگیان و میزان دریافتی آنها باعث تغییرات مثبتی شد. در کنار اجرای این طرح، برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که پیداست از فرهنگیان عزیز بازنشسته هستند، بارها کامنت گذاشته اند که آیا این طرح شامل فرهنگیان بازنشسته می شود یا نه؟ این سئوال را با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت در حاشیه نشست خبری این هفته در میان گذاشتیم. دکتر نوبخت درباره این طرح توضیح داد: اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان عزیز، به دلیل افزایش انگیزه و بازدهی کاری همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش بود، لذا این طرح برای بازنشستگان آموزش و پرورش فعلا اجرا نمی شود. پیش از این، نوبخت اعلام کرده بود درباره تغییر در وضعیت حقوق و معیشت بازنشستگان دولت تدابیری اندیشیده که جزئیات آن پس از تصمیم گیری نهایی اجرا خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code