| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران:  «لوازمی هم که من برای موزه داده بودم، اکنون در آن خانه یا موزه دیده نمی شود مثل قرآن خطی زمان سلجوقی ۱۰۶۵ که خود نیما آن را صحافی کرده بود و چندین کتاب قیمتی دیگر که اکنون در موزه نیست و توسط رییس میراث مازندران ایزدی با تبانی محمد عظیمی، همکار ایشان از موزه بیرون رفته و فروخته شده است وتا زمانی که موزه به این شکل ناامن وجود دارد، من نمی توانم چیز دیگری در اختیار میراث فرهنگی قرار دهم؛ مثلا ماسک گچی صورت نیما کار استاد جلیل ضیاپور که منحصر به فرد است نزد من است! آیا می توان اعتماد کرد و آن را به موزه داد؟ هرگز، هرگز!»
 روزنامه اعتماد نوشت: «خودمان که چنین تجربه ای نداشته ایم اما شنیده ایم در کشورهایی که هنر و هنرمند جایگاهی دارد، حتی کافه ای که شاعری یا نویسنده ای به آن می رفته به موزه تبدیل شده و خود به عنوان جاذبه ای گردشگری تلقی شده اما در کشور ما هنوز چنین اتفاقی مرسوم نشده است و با این وصف هیچ هم غریب نیست که هنوز خانه پدر شعر نو فارسی هم به موزه تبدیل نشده باشد. در وضعیتی که سنگ قبر فرهیختگان و هنرمندان هم هر از گاهی از گزند بداندیشان در امان نمی ماند، عجیب نیست اگر خانه نویسنده ای در حد و اندازه صادق هدایت هم به محلی برای تجمیع زباله های بیمارستان تبدیل شود یا خانه پدر شعر نو خاک بخورد؛ بدون این که برنامه مشخصی برای تبدیل آن به موزه وجود داشته باشد. نیما یوشیج در زندگی پر فراز و نشیب خود دو خانه مشهور در تهران و یوش داشته است. نه این که این خانه ها ویژگی خیلی خاصی داشته باشند. تنها شهرت این خانه ها به این دلیل است که محل زندگی پدر شعر نو پارسی بوده اند. به انگیزه سالروز درگذشت پیرمرد شاعر درباره آخرین وضعیت ساخت وساز خانه اش چند پرسش کوتاه با شراگیم یوشیج، تنها فرزند نیما مطرح کردیم. او درباره آخرین وضعیت خانه یوش می گوید: «خانه یوش از طرف میراث فرهنگی غصب شده و نام موزه برآن نهاده اند اما نموداری از موزه در آن مکان دیده نمی شود. نامه مفصلی هم نوشتم که به جایی نرسیدم چون شایع کرده اند توضیح می دهم (من از بابت منزل یوش هیچ بهایی یا پولی دریافت نکرده ام) . قرار بود که منزلی در تهران برای سکونت من به من بدهند که آن هم به جایی نرسید چون آقای مهندس کازرونی، مدیر وقت میراث مخالفت کرد.» شراگیم یوشیج درباره وضعیت وسایل و یادگارهای پدرش هم توضیح می دهد: «لوازمی هم که من برای موزه داده بودم، اکنون در آن خانه یا موزه دیده نمی شود مثل قرآن خطی زمان سلجوقی ۱۰۶۵ که خود نیما آن را صحافی کرده بود و چندین کتاب قیمتی دیگر که اکنون در موزه نیست و توسط رییس میراث مازندران ایزدی با تبانی محمد عظیمی، همکار ایشان از موزه بیرون رفته و فروخته شده است وتا زمانی که موزه به این شکل ناامن وجود دارد، من نمی توانم چیز دیگری در اختیار میراث فرهنگی قرار دهم؛ مثلا ماسک گچی صورت نیما کار استاد جلیل ضیاپور که منحصر به فرد است نزد من است! آیا می توان اعتماد کرد و آن را به موزه داد؟ هرگز، هرگز!» حتی ممکن است یک شاعر یا نویسنده بزرگ هم دست نوشته هایی داشته باشد که هنوز منتشر نشده باشند. همچنان که بسیاری از شعرهای نیما بعد از درگذشت او زیر نظر دکتر محمد معین که مورد اعتماد پیرمرد بود و نیما خود او را به گردآوری آثارش مامور کرده بود، منتشر شدند و حالا فرزند او تایید می کند که نیما هنوز آثاری دیگر دارد که منتشر نشده اند: «بله، بسیاری دیگر از آثار نیمای بزرگ نزد من هست که مشغول بازنویسی هستم تا در آینده نزدیک چاپ و منتشر کنم ولی حالا به دلایل موجود از فاش کردن نام ناشر آن معذورم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code