| سه شنبه، 15 آذر 1401
گیل نگاه: عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: نرخ خرید سربازی از سوی مشمولان غایب در سال ۹۷ افزایش نمی یابد. طیبه سیاووشی در گفت وگو با ایلنا در مورد مصوبات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون، ادامه تبصره های بخش درآمدی بودجه سال ۹۷ و پیشنهادهای الحاقی مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم تهران بر لزوم ضرورت شفافیت در قواعد بودجه در حوزه تاکید کرد و گفت: باید در بررسی بودجه بحث رعایت عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و باید تلاش شود پیشنهادهای الحاقی مربوط به طبقات ضعیف جامعه شفاف تر و گویا تر باشد. عضو کمیسیون فرهنگی بیان داشت: یکی از مباحث مطرح شده مربوط به ۵۰ هزار واحد خالی مسکن مهر است که قرار شد ازطریق وزارت راه وشهرسازی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی واگذار شود تا با تکمیل آن ها در اختیار افراد تحت پوشش قرار گیرد. وی از دیگر مصوبات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق را تصویب خرید خدمت سربازی از سوی مشمولان غایب عنوان کرد و گفت: طبق این مصوبه به دولت اجازه داده شده است کلیه مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط که تا پایان سال ۹۷ تسویه می شود، معاف کند. سیاوشی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ خرید سربازی در سال ۹۷ افزایش نمی یابد، اظهار کرد: نرخ جریمه سال ۹۷ برای مشمولان غایب زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکترای علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان و دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالا تر ۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code