| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران: «بدون تردید حفظ و تقویت همبستگی ملی اگر چه همیشه فاکتور مهمی است اما این روزها که برخی شهرهای کشور در نا آرامی به سر می برد، ضروری تر به نظر می رسد. اختلاف نظر و سلیقه همیشه بوده و خواهد بود و وحدت و همبستگی ملی نیز به مفهوم نادیده گرفتن این اختلاف نظرها نیست ولی این انتظار هست که در بزنگاه ها و شرایط خاص مسئولان در مباحث کلان تر به اشتراک نظر برسند.» به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام استاد دانشگاه با این مقدمه در «ایران» نوشت: با این حال این هم مهم است که این همبستگی یا وحدت ملی چگونه به وجود می آید یا تقویت می شود. طبیعی است که این مهم زمانی حاصل می شود که آحاد نیروهای سیاسی درباره معضل و پدیده ای که با آن مواجه شده اند نوعی اتفاق نظر پیدا کنند. بر این اساس در مورد اعتراضات اخیر در برخی شهرهای کشور به نظر می رسد متأسفانه دست کم تا این لحظه این اتفاق نظر در خصوص چرایی آن به دست نیامده است. رئیس جمهوری کشور در سخنان خود تلاش می کند بگوید نارضایتی ها و سرخوردگی ها را درک می کند اما شکل بروز این نارضایتی ها باید از مسیر قانونی باشد. شماری از اصولگرایان معتدل و میانه رو و اصلاح طلبان نیز همین حرف را می زنند و می گویند ضمن شنیدن اعتراضات مردمی، دنبال کردن آن باید از مسیرهای تعریف شده قانونی باشد تا مانع سوء استفاده عناصر بیگانه و تبدیل شدن اعتراض ها به آشوب و اغتشاش شود. در کنار این دسته، برخی دیگر هم اساساً به اینکه معترضان به صرف مشکلات اقتصادی به خیابان آمده اند، اعتقادی ندارند. بلکه مجموع اعتراضات را ذیل برنامه ریزی خارجی ها و دشمنان نظام تعریف می کنند. در چنین فضایی وقتی سخن از نقش و برنامه امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و حتی داعش برای تحریک این اعتراض ها گفته می شود، چه بسا تالی آن،این خواهد بود که برخورد و سرکوب،یگانه راه حل مطلوب عنوان شود. برخی با این نگاه تصور می کنند که برخورد با اعتراضات و سپس ترتیب دادن تظاهرات رسمی برای محکومیت آنچه رخ داده و تکرار تمهیداتی که در گذشته نیز سابقه داشته کفایت می کند. فارغ از هر گونه قضاوت درباره این تحلیل ها - این قلم موضع صریح خود در این باره را اعلام کرده است- تا وقتی این اتفاق نظر میان جریان های سیاسی به وجود نیاید که ریشه این اعتراض ها چیست؛ در نحوه برخورد و چه باید کرد نیز نمی تواند اتفاق نظری به وجود بیاید. بنابراین گام نخست برای تقویت وحدت ملی در مواجهه با این مسأله این است که سران سه قوه و مسئولان نظام حتی اگر لازم بود پشت درهای بسته بنشینند و به مفاهمه درباره علل واقعی و نه ادعایی این اعتراضات بپردازند و صورت مسأله را به درستی تعریف کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code